Do soutěže se mohou přihlásit všechny obce, tedy i města a městyse, které mají nejvýše 7 500 obyvatel a zpracovaly strategický dokument zabývající se rozvojem obce. Přihlášky do soutěže mohou obce posílat až do 26. dubna 2024.

Cílem soutěže je nejen povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, propagovat rozmanitost a pestrost programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží zvelebovat svůj domov, rozvíjejí místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Vloni zvítězila v soutěži Dolní Poustevna na Děčínsku.Vloni zvítězila v soutěži Dolní Poustevna na Děčínsku.Zdroj: archiv ÚK

Letošní ročník čeká několik změn a inovací. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo nové ocenění v podobě fialové stuhy za inovativní řešení, se kterou se pojí odměna formou dotace v hodnotě 300 tisíc korun.

U dalších stávajících stuh a ocenění došlo k navýšení částek finančních ocenění. Další novinkou je elektronizace přihlašovacího procesu. Obce se do soutěže nově hlásí výhradně vyplněním elektronické přihlášky po přihlášení se do systému prostřednictvím datové schránky obce na webových stránkách soutěže. Poslední podmínkou pro účast je uhrazení registračního poplatku.

Veškeré informace o soutěži najdou obce na webových stránkách https://vesniceroku.cz

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu.