Potvrdila to Magdalena Hanáčková z kanceláře hejtmanky. „Kolik je úspěšných, zatím nevíme, ještě nejsou všechna stanoviska stažena a zaevidována, natož přečtena a zpracována," uvedla.

Podle údajů z minulého pondělí, které zatím krajský úřad uvolnil na svých webových stránkách, se úspěšnost žadatelů pohybuje kolem 6 procent. „Rozhodnutí krajského úřadu o přezkumu je připravováno na základě stanoviska CERMATu. Žádostí o přezkum (nikoli odvolání) jsme obdrželi zhruba 480," uvedla Hanáčková.

„Další stále dostáváme, protože jsou přeposílány z jiných institucí, například z ministerstva školství (MŠMT) nebo jiných krajů a průběžně je evidujeme."

Nejvíce žádostí se týká přezkoumání písemné práce z českého jazyka a literatury, tedy slohové práce. Těch bylo 410, ostatní tvoří německý jazyk a anglický jazyk. Několik žádostí ústecký krajský úřad předal k řešení jiným krajům dle místní příslušnosti, případně MŠMT, jelikož se týkaly didaktických testů, které má na starosti samo ministerstvo.

Podle údajů, které CERMAT doposud přijal, více než 7,8 tisíce žádostí je o přezkum maturitní zkoušky. Největší část z nich, necelých 5 tisíc případů, se také týká žádostí o přezkum hodnocení písemných prací z českého jazyka v základní úrovni obtížnosti. Zbývajících 1,7 tisíce případů odvolání se vztahuje k didaktickému testu z matematiky rovněž v základní úrovni.

„Doposud bylo provedeno 5 135 oponentních posouzení, v 326 případech bylo vydáno kladné doporučení. To zatím odpovídá 4,14 procenta z dosud zpracovaných žádostí," uvedl ředitel CERMATu Jiří Zíka s tím, že práce na zpracování oponentních hodnocení stále ještě trvají a závěrečná čísla budou zveřejněna po vyhodnocení všech žádostí o přezkum.

Maturanti, kteří neuspěli u některé ze zkoušek, se k 25. červnu měli možnost hlásit k opravné zkoušce v podzimním zkušebním termínu v září 2012.