K poděkování přidal Pamětní list a drobný dárek. Vítání občánků se uskutečnilo ve čtvrtek odpoledne a nejen pro maminky to byla příjemná chvilka.

Zasloužený potlesk

Hlavní slovo měl místostarosta Karel Karika, kulturní vložku zajistila Základní umělecká škola Evy Randové. Zkušený pedagog Jan Vízner usedl za piano, tři dívenky zahrály na zobcovou flétnu a zasloužený potlesk se šířil krásnou obřadní síní. Celkem čtrnáct nových životů přivítalo město.

Podle jmenného seznamu předstupovali rodiče se svými dětmi před upraveného muže, který jim přál radost a štěstí do dalších let.

Následoval zápis do úřední dokumentace, předání Pamětního listu a fotka s ohromným chlupáčem před kolébkou. Jen ty nejmenší uronili slzičku, jinak to bylo důstojné představení, na které se nezapomíná.

Hezká chvilka

Po oficiální části se někteří fotili u vánočního stromečku, jiní obdivovali dřevěné obložení stěn a zajímavé schodiště. Hezká chvilka v krásné vile.

Tak hezké Vánoce, nováčkové!