Ty se prostřídávají právě s číslem linky, cestující tak vědí, do kterého trolejbusu nastupují. Dopravní podnik města Ústí nad Labem také zřídil transparentní účet, na který mohou zaměstnanci zasílat finanční příspěvek na nákup pohonných hmot pro autobus, který bude vypraven na slovensko-ukrajinské hranice, aby dopravil do Ústí nad Labem konkrétní ženy a děti z válkou postižené Ukrajiny, které o tuto dopravu projevily zájem.