Ústecký krajský úřad rozhodl, že její záměr není nutné posuzovat podle zákona o vlivech stavby na životní prostředí. Firma tak má volnou cestu k tomu, aby požádala o další povolení.Jak přesně bude komplex vypadat, zatím není jasné.

Z dokumentů plyne, že na více než třech tisících metrech bude čtyřicetipokojový hotel, kasino a parkoviště pro více než stovku automobilů.

Malé Las Vegas

Investor slíbil, že veřejnost s projektem seznámí, až bude mít vše jisté. „Prozatím nechceme prozrazovat bližší záměry. Čekáme, až dostaneme potřebná povolení a pak projekt zveřejníme," uvedl před nedávnem zástupce investora Pavel Binar.

Bývalý starosta Libouchce Jiří Štěrba Deníku řekl, že zastupitelé se záměrem souhlasili. „Investor nás informoval, že by chtěl vybudovat komplex s kasinem, jakési malé Las Vegas, které by se mohlo stát náhradou za zrušené herny," uvedl Jiří Štěrba.

Objekt je podle vyjádření odboru životního prostředí kraje navržen ze skeletového nosného systému s cihelným výplňovým zdivem ve tvaru členitého obdélníku. Má mít tři patra, sedlovou střechu a žádné sklepy. Vedle něho bude parkoviště a bude napojený na sjezd z dálnice.

Narazili na střevlíka

Současné rozhodnutí kraje ale neznamená, že má Arenga vyhráno. Na území se vyskytují chráněné biotopy, hlavně střevlík zlatitý. Proto společnost potřebuje získat výjimku ze zákona. Na problém se střevlíkem například naráží již několik let společnost CPI, která chce nedaleko vybudovat logistické centrum. Výjimku nedostala.

Herní komplex by mohl být náhradou za herny, které se chystají mnohá města zrušit nebo zakázat.

V Ústí nad Labem dokonce na podzim proběhlo referendum o zákazu heren, ale nepřišlo k němu dostatek voličů. Jeho výsledky proto nejsou závazné. „Pracujeme na omezení hazardu," tvrdí náměstek primátora Martin Hausenblas.

Podle něho herny přinášejí řadu negativních vlivů, které nekompenzuje ani příjem, který z nich má městský rozpočet. Protihazardním aktivistům projekt kasina navíc nevadí.