Pracovníkům ústeckého muzea daroval několik rodinných památek. „Na základně našich aktivit kolem dokumentace Schichtových závodů se rozhodl do našich sbírek předat krásný obraz od známého českého malíře Jaroslava Šetelíka s námětem ústecké továrny na mýdlo, který si jeho děd odvezl v roce 1929 do svého nového domova v Londýně, kde zastával místo prvního prezidenta nadnárodního koncernu Unilever, který rodina Schicht spoluzakládala,“ uvedl historik muzea Tomáš Okurka.

Součástí daru je i osobní telegram československého velvyslance v Londýně Jana Masaryka Georgu Schichtovi. Petr Schicht se svou rodinou navštívil vedle muzea i rodinnou hrobku na Střekově, továrnu Setuza a Roztoky u Povrlů, kde stojí bývalá Schichtova vila. 

Muzeum v pátek 8. března připomnělo výročí 164 let od narození průmyslníka Johanna Schichta
FOTO: Johann Schicht byl otec moderního Ústí. Pomohl založit město Střekov