SVS je největší vodárenskou společností v Česku, zásobuje devět procent území, kde žije 1,14 milionu obyvatel.

Zdražení vody pro příští rok je výrazně nižší než to, které domácnosti postihlo letos, kdy se voda zdražila i kvůli zvýšení DPH o osm korun.

Zdražení by mohlo být i vyšší, valná hromada schválila limit pro zvýšení ceny až o 7,5 procenta.

Důvodem zdražování vody je klesající spotřeba, a také nutnost splácet úvěry a půjčky, které si vzala společnost na investiční akce.

Řada projektů totiž nezískala evropské dotace a přesto bylo nutné je realizovat. Projekty zaměřené na zkvalitnění čištění odpadních vod a výstavbu a modernizaci kanalizací za stamiliony financuje SVS z velké části z vlastních prostředků a také s pomocí úvěrů a půjček.

Jen pro letošní rok jsou plánovány investice za 1,1 miliardy korun, uvedl Hladík.

Ceny vody z SVS

2013/2012

pitná: 39,49/37,60 (vodné)

odkanalizovaná: 37,89/35,47 (stočné)

celkem: 77,38/73,07

Poznámka: Ceny jsou v korunách za metr krychlový bez DPH