„Je to vždy, když napouštějí Habrovický rybník. Podzemní přivaděč je ucpaný a voda mi ničí pole, odplavuje ornici, dělá hluboké rýhy a zaplavuje cestu," posteskl si Jiří Marek.

V loňském roce se jeho stížností zabýval i bývalý primátor Josef Zikmund. „Chvíli to bylo dobré, ale teď je to zase. Stavěli tu kanalizaci, říkal jsem, že když to nedají do pořádku, nebudu s ní souhlasit, mohli to přesměrovat, aby voda tekla rovnou do potoka. Ale nic se neděje," vysvětlil Jiří Marek.

METR HLUBOKÁ RÝHA

Voda vyvěrá v remízku, valí se přes cestu na pole, kde vyryla metr hlubokou rýhu. „Teď už jde nejen o to, aby tudy voda netekla, ale aby někdo zaplatil a odstranil škody," dodal Jiří Marek.

„Zaplavování pozemku pana Marka bylo řešeno v loňském roce. Proběhlo i několik schůzek na místě. Hlavní problém při vytékání vody způsobila zanesená revizní šachta. Tu rybáři vyčistili a průtok vody přes pozemek ustal. S panem Markem byla probírána i možnost postavit na jeho pozemku novou revizní šachtu. Ta by umožnila kamerový průzkum a čištění potrubí sacím bagrem. Pan Marek ani další vlastník pozemku ale potřebný písemný souhlas neudělili," sdělila Dana Gloserová, vedoucí kanceláře primátorky.

Na místě proběhla ve středu kontrola a vyšlo najevo, že revizní šachta je opět zanesena. „S rybářským svazem jsme domluvili vyčištění do konce týdne. Pokud vlastníci zaplavovaného pozemku dají souhlas k vybudování nové šachty, bude postavena v co nejkratším termínu," dodala Dana Gloserová.

close VODA Z PODZEMNÍHO PŘIVADĚČE pro habrovický rybník vytéká na povrch a ničí pozemky Jiřího Marka. info Zdroj: Deník/Karel Rouč zoom_in