Do domácností v obcích Řehlovice, Habrovany, Dolní Zálezly a Prackovice nad Labem tak začne místo současně dodávané měkké vody (0,9 – 1,1 mmol/l) přitékat voda tvrdá (3,7 – 3,9 mmol/l). U spotřebičů a jiných zařízení pracujících s vodou je nutná změna nastavení tvrdosti vody. 

Zákazníkům z obcí Stadice a Koštov bude od 1. června dodávána voda ze dvou zdrojů. K současné měkké vodě budou vodohospodáři přidávat vodu z hlubinných vrtů Žernoseky v poměru 50 % a 50 %.

Obyvatelům obcí Trmice a městských částí Ústí nad Labem bude do současně dodávané měkké vody přimíchána i voda z hlubinných vrtů Velké Žernoseky, a to v koncentraci 70 % stávající měkké vody a 30 % tvrdé vody.

"I po této změně se stejně jako dříve jedná o velmi kvalitní pitnou vodu, která splňuje přísné legislativní požadavky na jakost," ubezpečila mluvčí SčVK Iveta Kardianová.