Plynulé zásobování společnost bez problémů zajišťuje zejména díky povrchovým nádržím v Krušných a Jizerských horách, které jsou dostatečně naplněny. Z těchto povrchových nádrží bere surovou vodu většina provozovaných úpraven pro výrobu pitné vody.

Co se týče menších lokálních zdrojů, některé byly méně vydatné. Horké dny způsobují nejen vysychání zdrojů, ale také nárůst spotřeby vody zákazníky. Proto jsou některé malé lokální zdroje již nedostačující, nicméně rozsáhlý distribuční systém severočeské vodárenské soustavy, který je unikátní v České republice, umožňuje v případě poklesu vydatnosti zdroje zavážet místní vodojem z jiného zdroje tak, že zákazník v domácnosti ani nepozná náhradní zásobování.

Máchovo jezero
První vodovody? Na severu Čech vznikaly už ve středověku

Kromě osvěžení v pohodlí domova SčVK poskytují vodu do 64 pítek ve městech a obcích Ústeckého a Libereckého kraje. Pítka nabízejí možnost občerstvit se zdarma pitnou vodou při pobytu ve městě. I zde jsou SčVK zodpovědné za to, že v pítkách teče kvalitní pitná voda. Vzhledem ke zkušenostem je ovšem nutné upozornit na fakt, že pítka slouží k pití. V žádném případě je nelze zneužívat ke sprchování a jiným účelům. Pítka poničená vandaly se společnost snaží opravit, aby i nadále mohla sloužit občanům.

(ks, tp)