„Počasí nám přeje, sešlo se nás dost, je tu 29 lodí," byl spokojení s účastí Jirka Švarc.

Po nezbytném posílení teplými párečky a rozdání pamětních účastnických listů a placek došlo za potlesku přítomných na odemčení na tři západy zamčené a v zimě odpočívající řeky Bíliny symbolickým klíčem.

Vodácké „ahoj!" pak znělo po proudu řeky Bíliny až do Velvět, kde byla zastávka a poté do Koštova, kde byl cíl letošního již čtrnáctého vodáckého veselení. (ot)