Téměř 1,2 milionu obyvatel, které Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK) zásobuje, má k dispozici stejně kvalitní vodu jako obvykle.

Společnosti zavedly řadu bezpečnostních opatření, aby ochránily zdraví svých zaměstnanců a zákazníků. „Všechny základní činnosti jsme nastavili tak, abychom minimalizovali kontakt zaměstnanců se zákazníky i mezi sebou. Jen tak můžeme snížit riziko uvalení karantény na větší skupiny zaměstnanců a předcházet možnosti zavlečení nákazy,“ vysvětluje generální ředitel SčVK David Votava s tím, že společnost dočasně odložila plánované odstávky a řeší pouze neodkladné situace.

Počet zaměstnanců, kteří se nacházejí v karanténě, sleduje krizový štáb společností a nastavuje podle něho směnný provoz. Speciální důraz je kladen na zaměstnance starší 64 let, kteří buď pracují z domova, nebo jsou vybaveni nejkvalitnějšími ochrannými pomůckami a u kterých je zaveden speciální pracovní režim včetně stravování, aby přišli do kontaktu s co nejméně lidmi.

Bezproblémová dodávka kvalitní pitné vody je prioritou i přes omezený režim. „Ubezpečujeme obyvatele, kteří jsou napojeni na veřejný vodovodní řad, že dodávaná pitná voda je hygienicky zabezpečená a splňuje všechny přísné normy. Naši zákazníci se nemusí obávat šíření infekce pitnou vodou. Její kvalita je stále stejně vysoká,“ ubezpečuje ředitelka komunikace a marketingu SčVK Iveta Kardianová. 

(www.scvk.cz)