Svůj hlavní úkol – dodávku kvalitní pitné vody pro obyvatele obou krajů – se společnosti snaží zajistit co nejlépe i v době nouzového stavu. Dodávku vody přerušují jen v nezbytně nutných situacích. K opravám a rekonstrukcím vyžadujícím přerušení dodávky vody, přistupují vodohospodáři po pečlivém zvážení. V případě, že se odstávka dotkne zdravotního či sociálního zařízení, zajistí náhradní zásobování. 

close info Zdroj: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zoom_in  

Společnosti skupiny pomohly třeba Arkádii Teplice, pečující o zdravotně postižené, se získáním práce pro klienty, kterou je výroba roušek, rozhodly se po dobu nouzového stavu vařit obědy 85 klientům umístěným v azylových centrech Návrat a Naděje v Liberci a Jablonci nad Nisou. Jídlo po celý týden včetně víkendů zajistí Severočeská servisní společnost prostřednictvím kuchyně Penzionu Vodárna Bedřichov, poskytujícího závodní stravování pro zaměstnance skupiny.

close info Zdroj: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zoom_in

Vodárny pomohly i nízkoprahovému dennímu centru Květina v Teplicích s nákupem jednorázového nádobí na vydávanou stravu. Klientům centra vodaři přispěli také na potraviny, kterých má centrum i přes spolupráci s potravinovou bankou nedostatek.

Důraz kladou společnosti také na ochranu zdraví svých zaměstnanců. Pro ty, kteří jsou starší 64 let, upravily pracovní podmínky včetně stravování tak, aby minimalizovaly jejich kontakt s ostatními zaměstnanci.  www.scvk.cz

close info Zdroj: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zoom_in