V letošním roce také budou pokračovat nebo se dokončí velké investiční akce, jako je třeba odkanalizování Kokonína u Jablonce nad Nisou, rekonstrukce úpraven vody v Brníkově či Vrutici a čistírny odpadních vod v Železném Brodě, na kterou jde z letošního plánu 50 milionů korun.

Mezi nové významné akce roku 2022 v liniových stavbách patří třeba rekonstrukce přivaděče Libíč–Roveň v Libereckém kraji za 78 milionů (v plánu investic pro letošní rok je 30 milionů) nebo rekonstrukce přivaděče Postoloprty–Březno, která si vyžádá téměř 12 milionů korun.

Vodovodní síť se bude rekonstruovat v pěti desítkách měst a obcí v obou krajích – ty největší investice začnou například v Ústí nad Labem, Liberci, Mostě, Jetřichovicích nebo na Žatecku.

Rekonstrukcí projde také devět vodojemů, mezi nimi například vodojem na Kočkově v Ústí nad Labem (25 mil. Kč z toho přibližně 10 mil. Kč v roce 2022).

Na rekonstrukce kanalizační sítě je určeno téměř půl miliardy korun, které jdou na sedmdesát akcí třeba na Českolipsku, ve Šluknovském výběžku, na Litoměřicku, Ústecku či Chomutovsku.

„V letošním roce se prostředky na investice a opravy opět podařilo navýšit, tentokrát o sto milionů korun, a to navzdory nepříznivému růstu prakticky všech nákladových položek. Cílem společností skupiny Severočeská voda je co nejintenzivnější a nejefektivnější obnova a modernizace majetku,
o který pečují,“ doplňuje mluvčí SVS Mario Böhme.

Investiční zajímavosti a čísla roku 2022

Modernizujeme a rekonstruujeme 6 úpraven vody a zdrojů pitné vody za 238 mil. Kč a 11 čistíren odpadních vod za 149 mil. Kč.
Rekonstruujeme 9 vodojemů za 77 mil. Kč.

Největšími zahajovanými investicemi jsou:
- odstranění kanalizačních výustí v Ústí nad Labem, Sebuzíně, Církvicích a Dolních Zálezlech za 96 milionů korun
- rekonstrukce výtlačného přivaděče Libíč–Roveň v celkové ceně 78 milionů korun
- rekonstrukce čistírny odpadních vod v Bohušovicích nad Ohří, jejíž náklady budou činit 75 milionů korun
- modernizace čistírny odpadních vod v Litoměřicích v hodnotě bezmála 32 milionů korun
- rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Žatci za 31 milionů korun

Severočeská vodárenská společnost a.s. je největší vodárenskou společností v České republice a zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Akcionáři SVS je 458 měst a obcí. Od 1. ledna 2019 je SVS 100% vlastníkem provozní společnosti SčVK. Obce a města severočeského regionu tak mají od roku 2019 vodu a s ní spojené provozování pod plnou kontrolou. SVS je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 63 úpraven vody, 965 vodojemů, 9077 km vodovodů, 187 čistíren odpadních vod a 4045 km kanalizace. Více informací na www.svs.cz.