Současný rektor Martin Balej už post obhajovat nemůže. Ústeckou univerzitu nyní vede druhé čtyřleté období po sobě. 

„Členové akademického senátu projednali veškerou dokumentaci související s vyhlášením voleb kandidáta na rektora pro následující období a zároveň odsouhlasili složení tříčlenné volební komise, která bude zajišťovat průběh volby,“ potvrdil předseda AS UJEP Zdeněk Svoboda.

Návrhy kandidátů musí volební komise obdržet do 26. října tohoto roku. "Mohou je podávat členky a členové Akademické obce UJEP nebo Vědecké rady UJEP,“ upřesňuje předseda senátu Svoboda. Kromě dalších náležitostí je potřeba k návrhu doložit souhlas daného kandidáta a nebo jeho lustrační osvědčení. Podrobnosti uvádí web vysoké školy.

"Kandidáti na jmenování rektorem se Akademické obci UJEP představí na shromáždění 23. listopadu od 15 hodin. Následně pak, 30. listopadu od 14 hodin, proběhne na řádném zasedání AS UJEP samotná volba kandidáta na jmenování rektorem UJEP. Volba může být vícekolová, přičemž všechna kola se uskuteční na témže zasedání," vysvětlila Jana Kasaničová, mluvčí ústecké univerzity. Rektora na základě návrhu akademického senátu jmenuje prezident České republiky.

Rektoři UJEP z minulosti do současnosti:

prof. RNDr. Jan Kopka, CSc. 28. 9. 1991 – 28. 2. 1995
prof. RNDr. Vlastimil Novobilský, CSc. 1. 3. 1995 – 28. 2. 2001
doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. 1. 3. 2001 – 28. 2. 2007
prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. 1. 3. 2007 – 28. 2. 2011
prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1. 3. 2011 – 28. 2. 2015
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. 18. 3. 2015 – 17. 3. 2023