V jejím čele stála mladá rodina s malým dítětem, matka s dospělým synem i střekovský radní Stanislav Dunaj. "Pro mne je důležité dětem odevzdat prosperující demokratickou zemi, proto na volby nikdy nezapomenu," poznamenal. Sám volil na voličský průkaz. Podobné to viděli i ostatní lidé ve frontě.

Bývalá hasičská zbrojnice ve Skoroticích vítala příchozí výzdobou ve stylu halloweenských svátků. Výzdobu připravila zapisovatelka komise Kateřina Šafaříková. Spolu se členy komise napekli, aby se připravili na dva náročné volební dny. "Co jsme otevřeli, chodí lidé stále volit, účast je zatím vysoká," poznamenala zapisovatelka v pátek odpoledne.