V usnesení soud uvedl, že i v období nejžhavější volební kampaně si aktéři musí být vědomi, že se mohou dopustit porušení řady právních předpisů nejen z oblasti volebního práva. Posláním volebního soudu není být monopolním ochráncem korektnosti volebního procesu. Ochrany se může domáhat konkrétní osoba v rámci občanskoprávního sporu či v rámci trestního řízení.

Jak se voliloDo patnáctičlenného chlumeckého zastupitelstva se dostalo 8 politických subjektů.
Zvítězili NEZÁVISLÍ se 4 mandáty před ANO Chlumecká alternativa 3, ANO 2011 2
a PRO! Chlumec 2.
Po jednom mandátu mají: Spolu, KSČM, ČSSD a TOP 09

Místostarostovi Melicherovi například vadil leták s údajně nesprávným stanoviskem ministerstva vnitra k neslučitelnosti jeho funkcí, plakát vylepený den před volbami s nápisem Stop marxismu v našem městě se škrtnutým r ve slově marxismus, útočící na starostu Petra Maxu (NEZÁVISLÍ) nebo tiskovina Chlumecký obšťastník, s fotografií konkrétní osoby doprovozené názvem Diagnóza: korporátní psychopat.

O ustavujícím zastupitelstvu v Chlumci zatím nebylo rozhodnuto. „Na čtvrtek svolal pan starosta poradu zastupitelů, tam se to snad dozvíme," řekl Deníku zastupitel Vladimír Henzl.