Pláž Habrovického rybníka je zavřená. Projít nelze ani kolem vody, ačkoli podle územního plánu musí zůstat pobřežní pás volný. To se ovšem nelíbí lidem, kteří za záchranu kdysi velmi oblíbeného „Habráku" dlouhodobě bojují.

Smutná vzpomínka

Například Astrid Slavíkové, která se sem chodívala desítky let koupat. „Je mi líto, že to takhle dopadlo, mohlo tu být přírodní koupaliště. I oficiální nudistická pláž tu byla, jediná v republice," vzpomínala.

Podle stavebního povolení tady vlastník pozemků Jaroslav Beránek buduje vodovod a kanalizace. Hotov by měl být do konce příštího roku, na Silvestra.

Přišli demonstrovat

Astrid Slavíková tu před komunálními volbami spolu s dalšími lidmi demonstrovala. Chtěla dát najevo, že jí na osudu rybníku záleží. Setkání pořádalo hnutí PRO! Ústí a jeho kandidát David Daduč.

„Klepali jsme se zimou a pršelo, dorazilo nás sem asi padesát. Myslím, že to není vzhledem k psímu počasí zase tak málo. Nerada bych viděla, jak pan Daduč sedí i díky našim hlasům v městské radě a kolem rybníka rostou vilky pro horních deset tisíc a normální lidi nemohou ani na břeh," postěžovala si.

Přikyvoval jí i další Ústečan, který se představil jako Marek. Příjmení říci nechtěl. „Mě to taky moc mrzí. Dlouhá léta jsme se sem chodili s dětmi koupat a zašli na procházky. Bývaly tu labutě, kachny, občas jsme zahlédli pod hladinou rybí potěr. Nemluvě o tom, že to tu město nechalo před pár lety revitalizovat za peníze EU," poznamenal.

Jejich připomínkám dává ostatně zapravdu informace, kterou je možné najít v územním plánu města Ústí.

Průchod uvolní

Přibližně patnáctimetrový nábřežní pás u Habráku je sice označen jako plocha smíšená obytná rekreační, ale s vyznačenou hranicí, kam až může zástavba dosáhnout. To znamená, že by tu opravdu měl zůstat volný průchod.

Náměstek primátora Ústí Martin Hausenblas o situaci kolem Habrovického rybníka hovořil s lidmi, kteří bydlí v okolí. „Ta plocha je nezastavitelná. Pověřil jsem radního Davida Daduče, který má na starosti územní plánování, aby prověřil přesný právní stav té záležitosti. Tedy zda tu stavebník může omezovat průchod," řekl.

Radní David Daduč vysvětlil, že celou záležitost prověřil. „Pozemek stavebník uzavřel dočasně, protože tu má staveniště. V případě, že by průchod zůstal uzavřený i po dokončení stavby, zareagujeme. Územní plán stanoví, že i kdyby parcela patřila soukromé osobě, musí majitel umožnit volný průchod kolem vody," slíbil radní Daduč.

Majitel pozemků Beránek nikdy s médii nekomunikoval. Podle dostupných informací žije v USA na Floridě.