Chod Úřadu Regionální rady to zatím nijak významně neohrožuje. „Podnikáme kroky vedoucí k zajištění všech nezbytných úkonů tak, abychom mohli fungovat do jmenování nových členů Výboru,“ komentuje událost Jana Havlicová, ředitelka Úřadu Regionální rady.

Dle zákona o podpoře regionálního rozvoje běží od 26. února třicetidenní lhůta, po kterou budou odstupující členové vykonávat dosavadní funkce.

Na připravovaném 119. zasedání, které proběhne v úterý 6. března, se tedy ještě členové Výboru sejdou.

Elektromobil, ilustrační foto.
Kraj rozdělí 19 elektromobilů, dočká se ho i ústecký domov pro postižené

Ústecký kraj je poté dle zákona zodpovědný za zvolení nových členů Výboru, což musí proběhnout nejpozději do 90 dní.

„Věřím, že hejtman Oldřich Bubeníček udělá vše potřebné pro to, aby předešel případným rizikům, která jsou spojena s
neusnášeníschopným výborem, a zajistí včas zvolení nových členů. K povinnostem Výboru totiž patří například schválit nejpozději do
30. června závěrečný účet Regionální rady. V případě neschválení hrozí Regionální radě sankce,“ dodává Havlicová.

Úkolem nového Výboru bude pokračovat v započaté práci na uzavírání Regionálního operačního programu a zajistit dostatek finančních prostředků potřebných pro jeho zdárné ukončení.

Na prvním zasedání čeká nový Výbor také volba předsedy Regionální rady, jelikož stávající předseda Jaroslav Komínek, náměstek hejtmana Ústeckého kraje, je jedním z odstupujících.

Císařský den v Kadani.
Více stříbra. Kraj rozšiřuje seznam svých srdečních akcí