Tehdejší okresní správní komisi (OSK) v Ústí, resp. předsedkyni komise Vobecké, bylo oznámeno, že toho samého dne bylo odvezeno z ústavu „pro plicně choré v Bukově do Prahy 30 bývalých ruských zajatců." Ve čtvrtek 9. srpna 1945 mělo být též odvezeno 40 bývalých sovětských zajatců z okresní nemocnice v Ústí do Prahy.

Přepadli samotu

V policejním hlášení najdeme záznam o noci z 6. na 7. srpna 1945. Tehdy přepadli příslušníci Rudé armády samotu manželů Josefa a Berty Schützových osada Blansko čp.1,..

„Zde odcizili 2 živé kozy, 2 kopy vajec, 8 kg mouky, batoh, klíče a jiné věci. Z této kořisti přijal Janča (Čech) a na sebe převedl od pachatelů pro užitek jednu kozu a batoh, ačkoliv mohl předpokládati, že příslušníci Rudé armády jistě nenabyli věci poctivým způsobem."
K tomuto přepadení lze uvést, že v noci na 7. srpna 1945 kolem půlnoci pět vojáků Rudé armády vpadlo do domu. Manželé museli sedět v posteli, nesměli se otáčet a museli hledět stále do zdi.

Nejednalo se o první návštěvu uniformovaných zlodějů. Na samotu manželů Schützových přišli několikrát, a vždy si něco odnesli. Také se pokusili znásilnit Martu Schützovou (věk v policejním hlášení není uveden).

Podle zprávy o zatčení se Janča přiznal, že přechovával asi deset dnů u sebe pět vojáků Rudé armády a přiznal se i k ukradené koze. Byl odhalen a zatčen štábním strážmistrem Františkem Sobotkou ze stanice SNB v Neštěmicích Při domovní prohlídce 11. srpna 1945 v domě Jana Janči byla ve stáji nalezena koza, v bytě batoh a dva klíče. Berta Schützová poznala své věci i kozu.

Válka připomínala svou nedávno skončenou krutovládu ještě dlouho kvůli pohozeným výbušninám.

Proto například v 8 hodin 8. srpna 1945 došlo k výbuchu ve Vaňově v domě čp. 59 ve sklepní místnosti obývané čtyřmi slovenskými dráteníky. Výbuchem byla kamna rozmetána a tři ze čtyř mužů byli zraněni. Mezi  muži byl i otec a syn, syn byl s vážnými zraněními ponechán v nemocnici. Podle zápisu četnické stanice v Zálezlech pravděpodobně se dostal do kamen  granát nebo rozbuška.

Dobrovolná policie

Jak neveselá byla situace v obcích kolem krajského města Ústí nad Labem, dokládá dokument s razítkem četnické stanice Ústí n./L. Okresní úředníci dostali dopis, který došel 11.8.1945, ve kterém byla OSK informována, že „v obcích zdejšího obvodu: Radešíně, Sovoluskách a Libově koná dosud strážní službu dobrovolná policie.

Dohled nad touto policií má velitel policejního revíru z Krásného Března. Hlídky jsou dvoumužové a střídají se po 3 dnech. Stravování jejich obstarávají obce, kde je služba konána, dobrovolně, bezplatně.

Vzhledem k tomu, že do žádné z uvedených obcí není dosud telefonické spojení, a v případě nutnosti zakročení, povolání četnické hlídky vyžaduje delšího času, doporučuji ponechání hlídek alespoň po tu dobu, než bude telefonické spojení znovuzřízené."