Spolek totiž uzavřel smlouvu se společností Naturen, v níž jí pod hrozbou padesátitisícové smluvní pokuty klade své podmínky. Na oplátku podle smlouvy stáhne veškerá odvolání proti stavbě inženýrských sítí v kolonii rodinných domků v Habrovicích.

Aktivisté z Ústeckých šroubů podle města znepříjemnili život nejen investorům, ale i lidem, kteří si chtěli v lokalitě postavit domek, ovšem kvůli průtahům spojeným s odvoláními proti stavbám přišli o hypotéky. I proto prý magistrát podal trestní oznámení.

„Smlouvu lze interpretovat vcelku jednoduše. Bude-li společnost Naturen konat to, co si spolek nadiktuje, nebude tento hatit jeho investiční záměr podáváním šikanózních odvolání či správních žalob,“ píše v textu trestního oznámení šéf právního oddělení magistrátu Miloš Studenovský.

Smlouva, jejíž text má redakce k dispozici, má pomoci minimalizovat negativní vlivy stavby na životní prostředí. Navrhl ji architekt Pavel Černohouz, který dokumentaci pro společnost Naturen ke stavbě připravil. Chtěl se tak vyhnout průtahům ve stavebním řízení.

Podle architekta Černohouze trvala příprava stavby skoro čtyři roky. Ve chvíli, kdy mělo územní rozhodnutí nabýt právní moci, se proti němu spolek odvolal.

„Dlouhé lhůty v úředních řízeních nás donutily sáhnout po rychlejší alternativě. Tedy po smlouvě, v níž si domluvíme podmínky. Jinak bychom se museli vrátit na začátek celého procesu, což by znamenalo další půlroční odklad stavby. Jejich podmínky jsou normální, z naší strany splnitelné a jako vydírání jsme je nevnímali,“ poznamenal architekt.

V trestním oznámení například stojí, že spolek firmě smlouvou přikázal, že si musí vybrat jako biologický dozor na stavbě Romana Vlčka. S tím ale nesouhlasí Lukáš Blažej ze spolku.

„Mohli si vybrat, koho chtěli. My jsme pouze trvali na tom, aby si Naturen nevybral lidi, kteří zpracovali biologické hodnocení lokality pro účely dokumentace předkládané k územnímu rozhodnutí,“ poznamenal Blažej, který vede právní tým Ústeckých šroubů.

Policejní mluvčí Alena Bartošová přijetí trestního oznámení potvrdila. „Ve věci nadále trvá šetření,“ dodala.

Spolek patří na Ústecku k nejaktivnějším. Jen loni a předloni se přihlásil do bezmála tří stovek správních řízení.