Jak šel čas aneb historie rybníkářství

11. století. První zmínky o chovu kaprů v českých zemích
Svědectví o tom přináší Kosmova kronika, která se v dodatku o založení Sázavského kláštera zmiňuje o slupu (zařízení na odchyt - pozn. red.) k lovu ryb darovaných klášteru kolem roku 1034 knížetem Břetislavem I.

13. století. Na našem území jsou vybudovány první rybníky
Asi první byl na našem území ten Opatský v roce 1263, vlastnil jej klášter Žďár nad Sázavou. Mezi prvními vznikl také rybník Hančov u nepomuckého kláštěra.

14. století. Vláda Karla IV a Máchovo jezero
V době lucemburské, především za vlády Karla IV., se projektům a budování rybníků věnovali královští správci. K těm největším patří dnešní Máchovo jezero, které bylo také původně rybníkem. Hráz vybudoval bezdězský purkrabí Tista.

16. století. Rybník Rožmberk
Největší rozmach rybníkářství u nás proběhl v době po husitských válkách. V období největší slávy bylo na našem území téměř 70 tisíc rybníků, asi nejslavnější byl vybudován díky Vilému z Rožmberka, konkrétně rybník Rožmberk dostavěný v roce 1589.

20. století. Od komunistů po současnost
V éře komunistické totality se rybníkářství relativně dařilo, po roce 1989 pak vzniklo Rybníkářské sdružení ČR, které dodnes sdružuje víc než sedm desítek členů. V současnosti se produkce ryb v Česku pohybuje kolem 20 tisíc tun ročně.