Podmínkou je, že stromy a keře vysadí dobrovolníci z řad místních obyvatel, kteří se zaváží pečovat o ně následujících pět let. Zároveň se musí jednat o druhy stromů na našem území původní, jako jsou lípy, duby, jeřáby, javory či staré ovocné odrůdy, které přispějí k zachování přírodní rozmanitosti.

Podrobnosti jak příspěvek získat jsou dostupné na www.nadacepartnerstvi.cz v sekci zaměřené na granty. Částku ve výši 10 až 30 tisíc korun lze využít ke koupi a dopravě sazenic stromů a keřů, kůlů, ochranného pletiva a dalšího potřebného materiálu. Samotná výsadba by ale měla probíhat na dobrovolnické bázi.

Jak se kde jmenujeme? Novákovi dominují, Hujerovi žijí hlavně na severu Čech