„Už během září by centrální komise ministerstva dopravy mohla posoudit studii proveditelnosti na výstavbu nového železničního spojení,“ potvrdila Nela Friebová, mluvčí SŽ. Až ministerstvo studii schválí, budou experti pokračovat v investiční přípravě přeshraniční části stavby mezi Ústím a Heidenau i mezi Prahou a Lovosicemi, respektive Litoměřicemi.

Chtějí naslouchat

Už dříve došlo ke změně koncepce trati. SŽ teď rozvíjí trasu, která neodpovídá koridoru územní rezervy v zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje. Proti tomu se nedávno vzbouřili někteří starostové dotčených samospráv. Železničáři ale slibují, že jim budou naslouchat.

„V rámci projednávání trasy nové železnice probíhají jednání se zástupci samospráv dotčených obcí. Na základě jejich stanovisek budou následně vydány podmínky, za kterých bude možné pokračovat v další přípravě a schvalování jednotlivých stadií předprojektové a projektové přípravy stavby vybrané trasy,“ ujistila Friebová. A to s tím, že další příležitost k zapojení obcí bude při procesu EIA k posouzení vlivů stavby na životní prostředí.

Železničáři počítají s tím, že úsek Praha–Lovosice bude do roku 2030. Nejdál je zatím příprava přeshraničního úseku, 26 kilometrů dlouhého česko-německého krušnohorského tunelu. Tím by měly expresní spoje projíždět po roce 2035. „Ve spolupráci s německou stranou jsou připravovány zakázky na projektové řízení přípravy stavby, zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí nebo průzkumy a posudky potřebné pro výstavbu tunelu jako geodetické zaměření, geologie nebo ochrana přírody,“ vypočítala Friebová.