Obžalobou vysokého krajského úředníka Pavla Hajšmana, který žije v Ústí nad Labem, se začal zabývat ústecký krajský soud dnes, v pondělí 20. května. Za pokus o poškození finančních zájmů Evropské unie, které mohlo způsobit značnou škodu, mu hrozí až osm let vězení. Chtějí po něm také uhradit skoro 10 milionů, které měl promarnit stát. Předmětem obžaloby je skoro 15 let starý posudek na dotaci několika obcím na Litoměřicku. V případu měl muž spoluobviněného, který už zemřel.

Hajšman měl ještě ne jako vedoucí odboru, ale už v pozici krajského úředníka zpracovávat odborný posudek v řízení o poskytnutí dotace projektu „Kvalitní projektová dokumentace - prostředek ke zvýšení rozvojové kapacity území“. Dělo se tak v roce 2010, kdy hejtmanství vedla Jana Vaňhová a náměstek Pavel Kouda. Oba dva jsou obžalovaní v kauze ROP Severozápad.

Kdo je obžalovaný
Pavel Hajšman vystudoval Fakultu sociálně ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně, obor regionální a lokální rozvoj. V roce 1999 získal titul Ing. a začal pracovat na ústeckém okresním úřadu. Po založení krajů přešel v roce 2002 na krajský úřad a pracoval jako referent na odboru regionálního rozvoje. V roce 2010 se stal vedoucím oddělení programů a fondů s gescí pro evropské dotace. Před 4 lety se stal vedoucí celého odboru regionálního rozvoje.

Žadatelem o sporně poskytnutou dotaci byl spolek obcí INTEGRO, Západ Českého středohoří-Poohří se sídlem v Třebívlicích. Ústecký kraj podle usnesení ze 79. schůze rady nejprve rozhodl o jeho spolufinancování částkou 875 tisíc. To tvořilo 7,5 procenta z celkové, skoro 10milionové částky, jejíž podstatnou část měla do projektu investovat Evropská unie. K tomu ale nedošlo.

ZNALEC HAJŠMANOVO HODNOCENÍ STRHAL

Hajšmanovi kladou za vinu bodové nadhodnocení projektu. Měl tak učinit na základě přímluvy úřednice Úřadu regionální rady Severozápad Kláry Odvárkové. Podle znalce z oboru ekonomie Františka Dvořáčka nadhodnocoval, „ačkoli si byl vědom, že projekt je neúměrně finančně náročný, vysoce rizikový, málo využitelný, jeho efektivnost sporná, rozpočet nehospodárný a udržitelnost výsledků projektu nedostatečná,“ jak stojí v obžalobě.

Ústecké muzeum.
Tyto dotace z EU se vyplatily. Muzeum i kostel jsou jako nové, trať modernější

Hajšman vinu popírá. „Cítím se být nevinen,“ uvedl obžalovaný. „Zásadně nesouhlasím, že bych měl nějaký takový úmysl. Nebylo v mém zájmu, aby projekt tu dotaci získal. Psal jsem posudek za odměnu na dohodu o provedení práce. Nic dalšího jsem za to nezískal,“ dodal Hajšman s tím, že počet bodů udělil podle vlastního úsudku.

Hlavní výdaje dotace podle něj směřovaly na pořízení projektové dokumentace. „Ten projekt byl sestaven reálně, byl úspěšně realizován a jeho výstupy jsou zcela jistě udržitelné,“ doplnil obžalovaný s tím, že díky projektu mají obce hotové projektové dokumentace, které můžou uplatnit při žádostech o dotace.

SPOLUOBŽALOVANÝ ZEMŘEL

Projekt v roce 2013 předfinancovalo Česko skoro 10milionovou částkou. Žadatel pak ale podle obžaloby neosvědčil vynaložené výdaje. Stát tak ani nepožádal Evropskou unii o proplacení, a škoda jí nakonec nevznikla. To ale neplatí pro rezortní pokladnu, protože projekt se uskutečnil.

Muž jde do vězení za zneužití nevlastní dcery na Roudnicku, rozhodl soud v Ústí.
Ke spící dívce se její otčím prostříhával. Znásilnil i kamarádku nezletilé

Ministerstvo pro místní rozvoj se k hlavnímu líčení přihlásilo jako poškozený subjekt s nárokem na vrácení částky v celém rozsahu. Obžalovaný má ve věci spoluobviněného, respektive měl. „Trestní stíhání jednoho z obviněných bylo předsedou senátu zastaveno, neboť zemřel,“ ozřejmila náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová.

Jak se sporný projekt prezentoval
Kvalitní projektová dokumentace - prostředek ke zvýšení rozvojové kapacity území. Projekt je zaměřen na vypracování kvalitní projektové dokumentace včetně nezbytných doprovodných dokumentů, která umožní ve zbývajícím plánovacím období EU podávání kvalitních projektových žádostí. Doprovodnými aktivitami jsou vypracování místního akčního plánu, aktualizace webových stránek a vydávání zpravodaje DSO INTEGRO. Další doprovodnou aktivitou jsou osvětové akce zapojování veřejnosti formou kulatých stolů. Projekt bude realizován v 8 obcích: Sedlec, Dobroměřice, Čížkovice, Libochovice, Slatina, Třebenice, Třebívlice a Velemín. Více ZDE