Na středu 18. srpna byla naplánována prohlídka komentovaná, a to krajinářskou architektkou Jitkou Trevisan. Zájemci se dozvěděli, jak probíhala architektonická soutěž a proč byly či nebyly vybrány konkrétní návrhy a zároveň obdrželi bezplatně katalog soutěže.

„Ne každý ví, že severní Čechy už nejsou měsíční krajinou po těžbě uhlí. Nová jezera v bývalých uhelných lomech se intenzivně zapojují do okolní krajiny. V rámci mezinárodní krajinářsko-urbanisticko-architektonické soutěže na území jezera Milada vybrala odborná komise ty nápady, které budou krajině a obyvatelům regionu nejlépe vyhovovat. Na velkých vizualizacích si prohlédnete, jak si odborníci po debatách s veřejností představují budoucí vzhled i využití rozsáhlého území v okolí jezera. Dozvíte se také více o státním podniku PKÚ, který jako správce území jezera Milada bude na realizaci těchto návrhů pracovat,“ uvádí web jezera Milada.