S kolegy díky rozsáhlým restaurováním maleb malíře Josefa Váchala v Portmoneu v Litomyšli založili Vyšší odbornou školu restaurování a konzervačních technik, dnes samostatnou fakultu Univerzity Pardubice.

Výstavě dominuje transfer části omítky s freskou ze zbořeného kostela sv. Františka Serafinského ve starém Mostě. Práce Krajíčka z brněnské školy je socha barokního anděla z Černošic.

Na příkladech dalších prací vidíme, co mohlo zmizet, ale restaurátoři to zachránili pro příští generace. Autorům výstavy nutno poděkovat i za zmínku o díle malíře Josefa Váchala, kterému věnují vitrinu s jeho knihami a publikacemi o něm z litomyšlského nakladatelství Paseka.