Dálniční systém, kamerový dohled, mosty, úpravy potoků, protihlukové stěny, dešťové kanalizace, dálniční tunel Radejčín i úpravy vegetace. Pro celkem šestaosmdesát stavebních objektů na posledním nedostavěném úseku dálnice D8 z Radejčína do Řehlovic žádalo sdružení Děti Země o obnovu řízení. Krajští úředníci jejich žádost smetli ze stolu.

Jak šel čas s D8 1990 – zprovozněn první úsek dálnice D8 z Řehlovic do Trmic
1993 – úsek Zdiby – Úžice
1996 – úsek Úžice – Nová Ves
1998 – úsek Doksany – Lovosice
2001 – úsek Doksany – N. Ves
2006 – úsek Trmice – Německo
2012 – úsek Lovosice – Bílinka
2013 – sesuv u Litochovic
Aby byla dálnice kompletní, chybí dostavit dvanáctikilometrový úsek z Bílinky do Řehlovic.


„Úřad dospěl k závěru, že podmínky pro povolení obnovy stavebního řízení nejsou v projednávaném případě naplněny," stojí v rozhodnutí úřadu z 25. září letošního roku.

Ekologové zastávali názor, že předchozí zrušení územního rozhodnutí musí nutně vést k obnově stavebního řízení. Územní rozhodnutí zrušil krajský soud vloni.

Sedmnáct let stará podkladová studie EIA a stanovisko ministerstva životního prostředí (MŽP) ke stavbě dálničního koridoru totiž už neexistují v plném rozsahu a jsou tak nepřezkoumatelné.

„Je nezbytné, aby bylo v novém řízení znovu řešeno, zda vliv trasy dálnice na životní prostředí  je přípustný," stojí v žádosti sdružení Děti Země.

Úřad sice nezpochybnil, že územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení jsou na sebe chronologicky navazující akty. Současně však úředníci argumentovali tím, že jde obsahově o dvě zcela samostatná rozhodnutí.

Podle úředníků také nepřipadá v úvahu, že by obnovené stavební řízení mohlo dopadnout jinak než původní.  Už proto, že by správní orgány znovu pracovaly s původními stanovisky MŽP a EIA.

Bez ohledu na další kroky Dětí Země, termín dostavby dálnice pravděpodobně ohrozí sanace sesuvu u Litochovic.