Stačí odhozený nedopalek nebo nepozornost při odpoledním grilování a škody mohou jít do milionů. Znamená to, že v současném teplém počasí se prudce zvyšuje riziko požárů, kterým je třeba předcházet.

„Je nutné nerozdělávat oheň v přírodě, a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně," informoval před tropickým víkendem Český hydrometeorologický ústav.

Aktuální horké počasí drží hasiče ve zvýšené pohotovosti. Letos už zlikvidovali celou řadu požárů, jedním z posledních byl balíkovač sena, jež vzplál u Třebušína na Litoměřicku. Zatímco na jaře je příčinou požárů vypalovaní staré trávy, v létě se k přidávají neopatrní výletníci a silně proschlá vrchní vrstva trávy, dřeva a jehličí.

Ještě stále občas dochází k vypalování stařiny, přesto, že se jedná o nezákonnou aktivitou. Výjimku tvoří jen pálení pokosené a shrabané trávy, které je nutno důsledně kontrolovat. „Podle lesního zákona je v lesích zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa a odhazovat hořící nebo doutnající předměty. Nejčastější příčinou požárů je lidská nedbalost,“ uvádějí hasiči na stránkách Hasičského záchranného sboru ČR.

Důvodem zákazu není jen riziko vzplanutí okolí, ale i upálení velkého množství živočichů, často zákonem chráněných druhů. Od brouků a mravenců po motýly či ještěrky.  

Nepříjemnou zkušenost se rychle se šířícím ohněm má například Antonín Krása. „Pálil jsem staré větve a snažil se být opatrný. Okolo ohniště jsem odhrabal 2 metry trávy a přesto, když foukl slabý větřík jsem oheň neuhlídal. Opravdu mě překvapilo, jak rychle se oheň začal šířit. plameny postupovaly téměř bez zastavení. Naštěstí chytla jen stařina a hasiči přijeli opravdu rychle. Díky tomu nakonec k žádné větší škodě nedošlo. Té staré trávy škoda nebyla. Nicméně za tu zkušenost, byť nepříjemnou, jsem vděčný,“ vzpomínal Antonín Krása na stresovou situaci, kterou si drobnou neopatrností způsobil před několika lety.

„Jsem moc rád, že jsem nezaváhal a jakmile se mi situace vymkla z rukou, okamžitě jsem zavolal hasiče. Sám bych to neměl šanci zvládnout, protože jsem měl při ruce jen hrábě a ty nejsou zrovna ideální nástroj k hašení,“ dodal Krása.                                    

Jen za březen 2022 vyjížděli hasiči v Česku k více než dvěma tisícům požárů.

Topi Pigula