Veřejnou zakázku na první etapu rekonstrukce Mezní ulice získala společnost MI Roads s nabídkovou cenou lehce přesahující 14 milionů korun bez DPH. Zájem o zakázku přitom mělo devět firem. Mezní je jednou z nejdůležitějších silnic kolem sídliště Severní Terasa, kterou využívají trolejbusy a autobusy. Práce se letos dotýkají úseku mezi ulicemi Větrná až Maková. Zahrnují rekonstrukce vozovky, odvodňovacích prvků, veřejného osvětlení, přilehlých chodníků, výměny svodidel a opravy zastávek v Mírové. Práce budou prováděny za provozu na polovinách vozovky s využitím mobilních semaforů.

„Práce na první etapě začnou v závislosti na počasí v dubnu. Na zbylé dvě etapy připravíme zadávací dokumentaci a začne se nejspíš až příští rok. Předpokládané celkové náklady na rekonstrukci komunikace Mezní činí 85 milionů korun bez DPH, konečná cena ovšem vzejde jako vždy z výběrového řízení,“ upřesnila ústecká mluvčí Romana Macová.

Další silnice, které jsou v letošním rozpočtu, se nacházejí v různém stádiu rozpracovanosti. Výstupní ulice v Krásném Březně, jejíž stav je katastrofální, by se měla dočkat zahájení prací letos v létě. „Ulice Školní a Návětrná jsou prakticky hotové, až na nějaké detaily. Vojnovičova ulice bude dokončená nejpozději do léta, firma tu provádí ofoukání kořenů stromů, abychom měli jistotu, že se tu neobjeví další problém,“ doplnil informace vedoucí odboru dopravy ústeckého magistrátu Dalibor Dařílek.

Výspravy pokračují i v zimě


Pokládky koberců silnic vyžadují dodržení správné technologie. Proto samotné vyspravování silnic po zimě začíná až na jaře, jelikož silničáři čekají, až se průměrné denní teploty přehoupnou přes deset stupňů Celsia a budou moci využít teplou obalovou směs. K její výrobě přistupují obalovny až koncem března nebo začátkem dubna. Jinak si musejí vystačit se studenou směsí, která není levná a ani nevydrží na vozovce příliš dlouho.

Přesto i v pokračujícím zimním období zadává odbor dopravy lokální výspravy silnic, především těch s provozem MHD. V těchto dnech by měla být hotová lokální oprava silnic Masarykova a U Trati nebo povrchů v Sadové, na křižovatce ulic Tovární a U Vlečky, dále SNP, Poslední cesta, Neštěmická a některých dalších úseků v Mezní. Provoz na silnicích přitom zůstane s jistými omezeními zachován.

Do dopravní situace na Ústecku zasáhnou i investice Ústeckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Kraj už má hotovou prováděcí dokumentaci na kompletní rekonstrukci mostu Edvarda Beneše a v této souvislosti bude potřeba dokončit opravy na objízdných trasách. Bude nezbytné, aby město nejprve rekonstruovalo ulici Výstupní. Ta by měla být hotová do poloviny příštího roku.

„Do té doby přepruhujeme okružní křižovatku pod Větruší, čímž ji zkapacitníme v požadovaných směrech. ŘSD ještě musí opravit povrchy v ulici Přístavní a na komunikaci I/13 opravit dva mosty. Vše bude dle nejnovějšího časového plánu v letošním roce hotovo a nám už nebude nic bránit začít v příštím roce se stavbou provizorní lávky,“ řekl krajský radní Tomáš Rieger.

Jak vysvětlila mluvčí ŘSD Hana Zikešová, v Jílovém na silnici I/13 plánují tento rok opravit most přes Hornojílovský potok a také sanaci mostu přes Jílovský potok. V prvním případě mají hotovou projektovou dokumentaci a nyní připravují zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby, přičemž jedním z hodnoticích kritérií je i doba pro uvedení stavby do provozu. Práce mají trvat 16 až 20 týdnů. Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky s řízeným kyvadlovým provozem. Předpokládaná cena dosahuje sedmi milionů bez DPH. V případě druhém už výběrové řízení začalo.