„O vznik tohoto programu jsme požádali předsedu vlády loni při jeho návštěvě v Ústeckém kraji, přípravou bylo pověřeno ministerstvo průmyslu a obchodu," řekla Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady kraje a zástupkyně zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj.

Žádat mohou kraje i obce

„S podnětem přišly zejména obce z oblasti Děčínska, které se dlouhodobě potýkají s velkým množstvím starých průmyslových areálů a současně nedostatkem volných rozvojových ploch," dodala.

Žadateli o dotaci mohou být kraje a obce, jejichž katastrální území leží na území strukturálně postižených krajů, tedy kromě Ústeckého také Moravskoslezského a Karlovarského.

Obce mohou získat 70 až 85 % způsobilých výdajů projektu, v závislosti na počtu obyvatel. Celkově se předpokládá podpoření až 90 ha problematických lokalit. Obce odhadly náklady na regeneraci vybraných lokalit na téměř 15 miliard Kč.

Kolové výzvy

Na 76 % tvoří menší projekty s předpokládanou rozlohou do tří hektarů v nákladech asi 5 až 10 milionů Kč. Ze státního rozpočtu by na realizaci programu v letech 2017 až 2023 měly jít 2 miliardy korun.

V programu budou vypisovány kolové výzvy. Projekty bude posuzovat meziresortní hodnotitelská komise, při hodnocení žádostí bude klást důraz na efektivitu projektů.

„Detailně program představíme na 2. Podnikatelském fóru Ústeckého kraje 13. až 14. června. Tam budou obce moci konzultovat své záměry se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, Agentury CzechInvest i dalšími odborníky," doplnila Nekolová.