Walter Fiedler věří, že v nové pozici bude moci plně využít dlouholeté zkušenosti ze Severočeských dolů a dalších společností. „Novou práci beru jako další krok v kariéře, příležitost a výzvu, jak se výrazně podílet na nové tváři regionu, kde jsem se narodil a žiji s celou rodinou,“ uvedl po svém nástupu do funkce odborník, který má zkušenosti se sanacemi a rekultivací krajiny, zalesňováním i s výstavbou přírodě blízkých vodních nádrží. „V Ústeckém kraji nás čeká hodně práce s velkým dopadem na budoucí kvalitu života. Těším se na ni,“ sdělil.

Jaký byl váš první den v nové funkci?
První den byl seznamovací. Sešel jsem se se všemi náměstky podniku, kteří mě informovali o své činnosti a také jsme si řekli, jaké úkoly nás v nejbližší době čekají.

Podnik se stará o velké území a mění krajinu k lepšímu. Nezatočila se vám hlava z tolika práce?
Určitě ne. Mám dlouholeté zkušenosti z těžební organizace a na nové projekty se těším.

Jmenován jste byl od 1. ledna. Dal jste si k tomu nějaké novoroční předsevzetí?
Kromě obvyklého hubnutí a změny životosprávy si novoroční předsevzetí nedávám, protože by to dopadlo asi podobně.

Co řekla kariérní změně vaše rodina? Nestěžovala si, že vás uvidí méně často?
Ve své rodině mám celý pracovní život oporu a věřím, že mi zbude čas jak na ni, tak na vnoučata.

Úkolů v roce 2020 máte hodně, ale jmenujte alespoň jeden, který považujete za zásadní.
Největší akcí letošního roku bude jistě dlouho očekávané otevření jezera Most. Chceme se jeho návštěvníkům pochlubit naší dobře odvedenou prací.

Parametry jezera Milada
Zatopená plocha: 252,2 ha
Objem vody: 35,6 mil. m3
Délka obvodové komunikace břehové linie: 8 700m
Maximální hloubka: 25,3 m
Zahájení napouštění: červen 2001
Ukončení napouštění: srpen 2010

Loni se hodně hovořilo o novém záměru spojit velká umělá jezera v bývalých dolech a využít je jako zdroj vodní energie doplněné o solární elektrárny. Líbí se vám to jako horníkovi?
Konec doby uhelné je již v dohledu. Klimatické poměry v Česku se rychle mění a my se musíme této nové situaci přizpůsobit. Zásobování vodou a energiemi bude v příštích letech zásadním tématem. Propojená soustava jezer a nové zdroje energie jsou velmi potřebnými projekty nejen pro obyvatele krušnohorské oblasti a považuji je za budoucnost našeho podniku.

Z dolů na severu Čech by mohl vzniknout systém průtočných jezer a vodních elektráren. Na snímku uhelné rypadlo KU300 v lokalitě ČSA.
Peníze pro uhelné regiony jsou na obzoru. Má jít nejméně o sto miliard eur

V jaké fázi je posuzování záměru a kdy chcete předat vládě kompletní materiál ke schválení?
V současné době se pracuje na přípravě studií proveditelnosti. Podle usnesení vlády 421/2019 je uloženo našemu zřizovateli Ministerstvu průmyslu a obchodu předložit Vládě České republiky do konce roku 2020 zpracované posouzení realizovatelnosti vytvoření propojené vodohospodářské soustavy u již dokončených i plánovaných hydrických rekultivací zbytkových jam po úplném dokončení těžby uhlí v Ústeckém kraji. Na zpracování této studie spolupracujeme například s Povodím Ohře, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zemědělství, s těžebními organizacemi a výzkumnými ústavy.

Budete letos nabírat nějaké nové zaměstnance, třeba techniky, odborníky na životní prostředí nebo energetiku?
Nábor všech těchto specializací provádíme neustále. Potřebujeme do našich týmů dost specializované obory, a to jak z řad zkušených odborníků, tak se také snažíme nalézt mladé začínající absolventy.

Zachováte absolventský program, abyste nalákali do podniku mladé lidi?
Absolventský program zcela jistě zachováme, abychom předešli případným problémům při generační výměně našich zaměstnanců a poskytli zajímavou a perspektivní práci mladým kolegům.

Chystáte letos nějaké novinky na jezeru Milada?
Již ke konci loňského roku jsme začali pracovat na rozsáhlých projektech v okolí jezera Milada. Buduje se nová kanalizační síť, vodovody a elektrické přípojky. Dále se také pokračuje na revitalizaci koryta Modlanského potoka.

Lidi stále čekají na otevření jezera Most. Kdy ho plánujete zpřístupnit a bude to nějak slavnostní?
Slavnostní otevření jezera Most připravujeme ve spolupráci s Magistrátem města Most na září. Spojíme tuto akci s vyhlášenými Mosteckými slavnostmi.

Někteří severočeši mají představu, že pozemky u jezer se budou prodávat a vzniknou tam hotely nebo vilové osady. Bude to někdy možné?
Právě probíhá příprava dvou architektonických soutěží, a to jak pro jezero Milada, tak pro jezero Most. Návrhy vzniklé z těchto soutěží ukáží možnosti budoucího rozvoje obou lokalit.

Walter Fiedler
 • Walter Fiedler (53 let). Vystudoval Vysokou školu báňskou Technickou univerzitu Ostrava. Byl předsedou představenstva a ředitelem společností SD KOMES, Skládky Tušimice či společnosti PRODECO.
• Řadou pozic si prošel v Severočeských dolech, mimo jiné jako revírník, revizní technik velkostrojů, později byl vedoucím odboru strategických projektů, naposledy členem představenstva a technickým ředitelem firmy.
• Je ženatý a má tři dětí. K jeho koníčkům patří práce na zahradě, cestování a cyklistika.
• Na postu ředitele PKÚ vystřídal Petra Lence, který pracoval ve státním podniku od roku 1992 a v lednu 2020 se stal generální ředitelem těžebních společností skupiny Sev.en Energy působících na Mostecku.

Lázně Vrbenského
„Vrbák“ je opět na prodej. Střekovské lázně stále čekají na obnovu

Státní podnik PKÚ si lidé spojují spíše s rekultivací vyuhlené krajiny v Podkrušnohoří, ale působí i jinde. Děláte ještě na jižní Moravě, kde se těžila ropa a zemní plyn?
Ano, naši odborníci ve středisku Hodonín pracují na velmi rozsáhlých akcích při sanaci ropo-plynových sond po celé Moravě. V loňském roce jsme pro ně například zakoupili unikátní přístroj na měření metanu v půdě, který je i v evropském měřítku ojedinělý.

Pracoval jste v Severočeských dolech, kde jste byl i revírníkem. Hodí se vám teď předchozí zkušenosti?
Pro výkon mé nové pozice považuji nabyté znalosti, zkušenosti i kontakty z hornictví za velkou výhodu. Bez nich si nedovedu představit své působení v tak specializovaném podniku jako je PKÚ.

V Ústeckém kraji jste se narodil a bydlíte tu. Proč jste neodešel jinam?
Mám severní Čechy rád, zde jsem se narodil, kořeny tu má a žije celá rodina. Uhlí nás živilo po mnoho generací a já vnímám, jak se zdejší krajina v minulých letech měnila a dále mění. Jsem rád, že jsem toho mohl být součástí. Práce v PKÚ mi dává možnost podílet se i na budoucí tváři tohoto regionu.

Kde a jak trávíte nejraději volný čas?
Mám velkou rodinu, takže nejraději jsem s ní a s vnoučaty, která mi dělají nesmírnou radost. Rád pracuji na zahradě, cestuji po České republice a Evropě a jezdím na kole po nově vznikajících cyklostezkách.

Palivový kombinát Ústí
● Státní podnik Palivový kombinát Ústí (PKÚ) má ředitelství v Chlumci na Ústecku. Jedná se o významnou společnost s nadregionální působností, která má na starosti zahlazování následků hornické činnosti a likvidaci ekologické zátěže po těžbě ropy.
● Jejími nejznámějšími projekty jsou rekreační jezera Most a Milada vzniklá zatopením bývalých šachet.
● Novým úkolem podniku je ověřit, zda lze vytvořit v Podkrušnohoří energetickou soustavu průtočných jezer. Pokud by se již vzniklá a další plánovaná jezera propojila, získala by Česká republika podle prvních propočtů nový velký zdroj energie s výkonem malé jaderné elektrárny.
● Projekt je klíčový i v souvislosti se zadržování vody v krajině, což má pomáhat v očekávané éře sucha.
● Spojení jezer by pak mělo celostátní význam obrovský vodní zdroj by se vyrovnal Vltavské kaskádě s jejími přehradami.

10. Ples severočeských patriotů
Vstupenky na Ples patriotů jdou do předprodeje. Máte šanci je dostat ještě dříve