Po nerozhodném výsledku volby rektora jste už nekandidoval, proč?
Učinil jsem tak po zralé úvaze a poradě s blízkými spolupracovníky. Věřím, že to přispěje k zpřehlednění situace kolem voleb a umožní mým podporovatelům z řad senátorů zaměřit se na další kandidáty. Nabídka uchazečů je myslím adekvátní pro regionální univerzitu.

S jakými pocity se budete s univerzitou loučit?
Mohu říci, že převládá spokojenost. Těší mne velká podpora děkanů a velice si vážím ocenění mé práce, jehož se mi aktuálně dostává z univerzity, regionu, či jiných vysokých škol a státních institucí. Pozitivní ohlasy mi dávají naději, že i na UJEP brzy zavládne zdravý rozum a navrátí se dobrá nálada. Ze srdce jí to přeji.

Co byste označil za svůj úspěch?
Tam, kde byl před třemi roky brownfield, stojí nový moderní kampus. Jsem přesvědčen, že tuto proměnu problematické lokality veřejnost brzy docení. Pak je tu moderní zázemí pro univerzitní knihovnu, multifunkční centrum a v únoru budou slavnostně otevřeny zrekonstuované prostory pro filozofickou fakultu. Výrazně jsme pokročili i s přípravou dalších investic v hodnotě asi 1 miliardy korun. To jsou hmatatelné výsledky. Pokud vím, tak je oceňováno i mé přispění k udržení rovnováhy v akademickém prostředí a úspěšná akreditace studijních oborů.

Co neúspěchy, máte nějaké?
UJEP musí zapracovat na propojování výzkumného a podnikatelského prostředí v regionu. V této oblasti se prorektorce pro výzkum a vývoj nepodařilo dosáhnout vytyčených cílů. Byť jsem loni podnikl řadu nápravných kroků, cítím, že je nutné, aby budoucí rektor v tomto směru pokračoval co nejdříve.

Co popřejete svému nástupci?
Pochopitelně hodně nadhledu. Univerzita vstupuje do poslední fáze svého rozvoje a výhodou pro nového rektora bude skutečnost, že zásadní strategická rozhodnutí již padla a „zbývá" jen dokončit plánovanou investiční výstavbu. Budu mu klást na srdce, aby se soustředil na zužitkování potenciálu kampusu. Nejen pro vzdělávání studentů, ale i jeho propojení s městem a regionem, které svou univerzitu potřebují.

O novém rektorovi UJEP čtěte zde: U akademického senátu vyhrál nejmladší kandidát. Rektorem bude Martin Balej

Zmínil jste budoucnost UJEP, jak ji vidíte?
Mezi vysokými školami panuje velká konkurence. Bojují o studenty, granty i projekty. UJEP má co nabídnout. Například fakulty pedagogická a zdravotnických studií jsou kvalitně personálně obsazeny, mají relativně dost studentů a velký potenciál. Po jejich absolventech panuje velká společenská poptávka. Pro region s tradicí průmyslové výroby, trpícím nedostatkem technicky vzdělaných odborníků, je zajímavá fakulta výrobních technologií, ta si jistě zaslouží další rozvoj. Stejně lze uvést i fakulty životního prostředí a přírodovědeckou. Víc než dobře je na tom ve srovnání s obdobnými pracovišti i fakulta umění a designu. Není velká, zato má špičkové výsledky a kvalitní absolventy. Především na tom může podle mě UJEP v budoucnu stavět.