Zastaralý akustický tomograf určený na monitoring stromů totiž díky 3D technologii získá vyšší přesnost i rychlost měření. Během jednoho měření tak bude možné získat data z vybrané části kmene a software pak dokáže zobrazit jeho poškození po celé délce. Součástí investice je revize současného zařízení, doplnění sond a také software.