Zahrádkáři většinou nežádoucího škůdce zašlápnou. Marie Klocová se ale zachovala velmi duchapřítomně.

DOKONALÁ BOMBA

Od známého si vypůjčila knihu o motýlech, určila druh a vzápětí kontaktovala entomologa Jiřího Spružinu z Muzea města Ústí nad Labem, který housenky vyzvedl k dochování.

„Je to naprostá entomologická bomba, neboť nálezy tohoto motýla lze od roku 1964, od kdy trvá mapování tažných motýlů v České republice, spočítat na prstech jedné ruky," pochvaluje si entomolog Jiří Spružina.

Pro ilustraci, informační portál Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) uvádí, že u nás entomologové našli od roku 1967 do letošního září sotva tři motýly a dvě housenky. Jednoho v roce 1967, o deset let později druhého motýla a jednu housenku, v roce 2005 druhou housenka a o jedenáct let poté třetího motýla.

Letošní rok je nejspíš pro tažné lišaje pravděpodobně mimořádně příznivý. Entomologický ústav Akademie věd ČR za letošek totiž už registruje přibližně dvě desítky výskytů lišaje oleandrového. Vývoj motýla od vajíčka po dospělce je velice rychlý, trvá celkem 40 dní.

„Zeleně zbarvená housenka s blankytnými skvrnami v přední části těla se před kuklením zbarví do oranžova, na hřbetě zčerná a slézá z živné rostliny k zemi, kde se zakuklí v řídkém zámotku. Vylíhlý motýl je svým půvabným pastelovým zbarvením pravým klenotem mezi lišaji," pokračoval Jiří Spružina.

ZIMA MU VADÍ

Bohužel, v našich podmínkách nepřežije trvalejší pokles teplot pod 10 stupňů Celsia, proto se zde nemůže trvale rozšířit. V ústeckém muzeu se lišaj oleandrový úspěšně vylíhl po zhruba dvaceti dnech od zakuklení housenek, v noci z 2. na 3. října.

Brzkému líhnutí již několik dní před tím nasvědčovalo výrazné zbarvení kukel. Ze světle okrové barvy ztmavly do tmavohnědé s černým vlnkováním.

Motýli přirozeně poslouží k rozšíření sbírkového fondu ústeckého muzea, přičemž potřebný vzorek obdrží i entomologický ústav akademie kvůli analýze DNA pro výzkum původu vzácných migrantů ve střední Evropě.

Středomořského motýla objevila na své zahrádce pohotová Litoměřičanka. Kontaktovala ústecké muzeum, kde se zakuklil a poté vylíhl v plné kráse.Zdroj: Jiří Preclík