Unikátní spolupráci mezi Ústím a Saskem se podařilo domluvit Domu dětí a mládeže (DDM). Přeshraniční projekt, do kterého se má zapojit více než tisícovka školáků a padesátka pedagogů, odstartuje už začátkem února a na jeho realizaci může Ústí získat po dobu tří let až 11,5 milionu korun.

Za českou stranu se na řešení projektu podílel ředitel DDM Ústí Jan Eichler. Jak sám říká, na spolkové úrovni není nic obdobného doposud známé.

Jedinečná učební pomůcka

„Jsem moc rád, že se našemu kolektivu z DDM i přátelům ze Saska podařilo najít zajímavé téma, které bude velmi užitečné zejména ve vyučování v základních školách. Věřím, že vznikne jedinečná učební pomůcka, která nemá na české i saské straně obdoby. Považuji to za velký úspěch a věřím, že se nám podaří všechny finanční prostředky využít," říká Eichler s tím, že během projektových akcí budou u dospívajících mladých lidí rozvíjeny především sociální kompetence působící proti rasismu, xenofobii a diskriminaci.

„Právě u mladých se totiž vytvářejí hodnoty a postoje. K tomu pomůže výuková metoda simulační hry. Účastníci tak budou mít možnost poznat význam a důležitost pojmu demokracie na základě vzájemného respektu a tolerance, a vytvořit si tak svůj vlastní hodnotový obraz," uvedl Eichler, podle kterého bude projekt řešit i vyvážený vztah k problematice uprchlíků. Právě simulační hra má podle odborníků ve školní výuce velký význam.

„Pomáhá navozovat reálné situace a opírá se o prožitek aktérů. Při správném podání umožní žákům získat nejen nové poznatky, ale i ujasnit si vlastní pocity a stanoviska," sdělila vedoucí Katedry politologie a filozofie ústecké univerzity Ivana Havlínová.

Tříroční projekt pro děti od 11 do 15 let se zaměří na podporu demokracie, tolerance a přeshraniční spolupráce v rámci simulační hry. Vyškoleno bude 50 pedagogů, kteří se zapojí do plánovaných simulačních her. Celkem se akcí zúčastní více než 1 300 žáků, celkový počet klientů na projektu dosáhne téměř 2 000 v průběhu 3 let. Celkové náklady na projekt činí 1,4 milionu eur, dotace EU a celkové náklady DDM jsou 500 tisíc eur.