Politici podle něj projevují větší zájem o bytové problémy většinou jenom před volbami.

Nejsou to příliš tvrdá slova?
Ne. Sice za současné vlády začala jednání pracovní skupiny několika ministerstev kvůli situaci s neplatiči a nepřizpůsobivými obyvateli bytů na Mostecku, ale co bude po volbách? Shodli jsme se, že současné praktiky v bytové politice jsou neudržitelné.

Vládní politiku považujete dlouhodobě za nekompetentní?
Ano. Stát například poměrně velkoryse poskytuje sociální dávky. Přitom nekontroluje, zda ten, ke kterému dávka směřuje, má na ně nárok.

To jsou tvrdá obvinění. Máte o tom důkazy?
Nikdo neověřuje majetkovou situaci uživatelů bytů, kteří získávají příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení. Jedna paní bydlí v Mostě v družstevní bytě. Kromě toho v mostecké ulici SNP vlastní ještě jeden byt a ve Fibichově ulici vlastní další byt. Dohromady zhruba 200 metrů čtverečních plochy. Paní požadovala od státu doplatek na bydlení, protože prý nemá na nájem. Chtěla, abychom jí napsali na družstvu, kolik měsíčně musí platit. Podle mne jde o podvod vůči státu, ale jde o oficiálně posvěcený podvod. Žena žádá po úřadu práce příspěvek na bydlení, přitom vlastní v Mostě celkem 3 byty. Když jsme na to upozornili úřad práce, dostali jsme „sprchu“. Odpověděli, že majetkové poměry nezkoumají.

Nejvíce kritizujete tzv. státní pěstování dlužníků. Co tím myslíte?
Spekulanti vědí, že jim jde svou hloupostí státní aparát na ruku. Proto skupují levné byty a nabízejí je sociálně slabším za přemrštěné nájemné. Chudí nájemci hradí náklady na bydlení prostřednictvím dávek. Vlastníci nájemné inkasují, ale byty často neudržují a hlavně, nehradí nutné náklady spojené se správou domu a náklady na služby. Spoléhají na to, že služby poskytované v rámci domu se odpojují až jako poslední jedná se například o dodávky tepla a teplé vody propojené v celém domě, osvětlení domu, studenou vodu a podobně.

Soukromý panelák přetéká odpadky.
Soukromý panelák přetéká odpadky a ohrožuje děti

Řešení problému měla přinést novela zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o státní sociální podpoře. Zavedla možnost přímé úhrady dávek na účet společenství vlastníků jednotek?
Novelizované znění zákonů je bezzubé. Úřady práce hodlají k přímému proplácení nákladů vlastníkovi domu přistupovat jen ve výjimečných případech. Přiznání dávek je závislé pouze na rozhodnutí úřadů práce. Takže, novela prakticky nic neřeší. Ocituji přímo z informačního dopisu úřadu práce pro zástupce společenství vlastníků jednotek (SVJ): „Nové opatření je spojeno s administrativní zátěží úřadu práce. Dluhy vůči SVJ přitom účinně neřeší. Z výše uvedených důvodů by měl úřad práce využití přímé úhrady záloh SVJ důkladně zvážit a využívat ji v ojedinělých případech.“ Konec citace.

Co vás na této praxi znepokojuje?
Není pravda, že nové opatření dluhy vůči SVJ účinně neřeší. Naopak, řešení je okamžitě vidět! Ihned by přestalo další zadlužování domu a dluhy by mohly být ihned nižší. Za rok to jsou za byt desítky tisíc korun.

Vyčítáte státu, že úplně ignoruje hygienickou stránku bydlení. Chcete, aby k bytům přistupoval alespoň tak jako ke kriminálu. Co to znamená?
Počet lidí v bytech dnes neomezují žádné předpisy. Ať se na jednoho ubytovaného v bytě stanoví třeba tolik prostoru, kolik se vyžaduje pro kriminálníka ve vězení. Alespoň toto naprosté minimum by se mělo prosadit. Měla by být posílená pravomoc orgánům hygienické služby vstupovat do bytů i bez souhlasu bydlících například kvůli štěnicím v bytě a podobně.

Co považujete za nejhorší chybu zákonodárců?
Že bytová družstva a společenství vlastníků nemohou ovlivnit, kdo se do jejich domu nastěhuje. V západních zemích členové družstev a spoluvlastníci domu mají možnost vyjádřit se ke změnám v domě, které se týkají pronájmu, ale i prodeje bytů. V odůvodněných případech mají možnost takový pronájem nebo prodej zakázat. To u nás není. Spekulant do bytu strčí kdekoho. Musí se do zákona prosadit, že zájemce o bydlení by se musel sousedům představit a splnit podmínky, které budou v domě nastavené pro nově příchozí. Když to jde třeba v Anglii, proč ne u nás?

Budova Vrbenského lázní byla neúspěšně privatizována a posledních dvacet let postupně chátrala.
Vybydlené domy lemují celé Ústí. Jsou mezi nimi činžáky i honosné vily

O jaké podmínky půjde?
Nejzákladnější je požadavek předložení potvrzení o bezdlužnosti za bydlení po určitý počet let. Lze to vyřešit novelizací občanského zákoníku. Opět je třeba zavést možnost vyjádření pronajímatele k možnosti přihlášení k trvalému pobytu, jako tomu bylo dříve.

Nejsou základem problémů spekulanti s byty?
Spekulanti jsou až uprostřed. Využívají začarovaného kruhu. Pár lidí má dluhy, musí se vystěhovat. Prodá byt za babku spekulantovi. Ten uhradí dluh a šoupne do bytu nepřizpůsobivé neplatiče. Bere za ně peníze od státu. Má naprostou jistotu výdělku. Jenže, jeho nájemníci mnohdy svým primitivním chováním terorizují okolí. Řada starousedlíků se raději odstěhuje a prodá byty komukoliv za pár švestek. Kdo je koupí? Opět spekulant. A nastěhuje další bandu divochů. Takhle se spolehlivě dělají z panelových domů ghetta.

Existuje nějaké efektivní a jednoduché řešení?
Členové bytových družstev a společenství vlastníků by měli mít předkupní právo k bytu nebo členskému podílu v bytovém družstvu. Protože jde o integritu jejich místa dlouholetého žití. Lze to vyřešit novelizací občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Vždyť řada lidí ve svém domě žije celý život. Proč by museli starousedlíci, jak se to dnes děje, emigrovat ze svého bytu kvůli nepřizpůsobivým divochům?

Senátem prošla jako částečné řešení problémů novela občanského soudního řádu, exekučního a insolvenčního zákona. Dostanou majitelé domů díky novele od dlužníků více peněz?
Jde o polovičatý nedodělek jenom pro skupinové vlastníky bytů, ale už ne pro bytová družstva. To je zásadní hloupost. Majitelé domů přitom získají peníze jen do 10 % výtěžku prodeje bytu, což je ubohost. Za to může pravicová lobby v parlamentu stranící bankám. Bankovní lobby bojovala proti tomu, aby podíl majitelů domu byl nejméně 25 %. Takové omezení poškozuje sociálně slabší bytové oblasti. Tam k uspokojení pohledávek vzhledem k cenám bytů (200 až 300 tisíc korun) nedojde, protože pohledávky zcela určitě převýší 10 % ceny výtěžku.

Jaké řešení je podle vás správné?
Aby pohledávky z užívání bytů byly uspokojené na 100 %. V evropských zemích se bytovým společenstvím, včetně bytových družstev, poskytuje ochrana. Vždyť stabilizace bytového fondu je základem společnosti. Stabilizace bydlení, školství a zdravotnictví jsou tři pilíře prosperujícího státu.

Teplické ruiny - Mlýnská ulice.
FOTO: V ruinách bydlí bezdomovci. Teplice stále hyzdí vybydlené domy