Podle magistrátu pracovníci firmy údajně nedovoleně pokáceli několik stromů, při stavebních pracích poškodili několik topolů a vykáceli přibližně 200 m2 porostu. Rozhodnutí zatím není pravomocné, společnost proti němu podala odvolání.

„Společnost porušila zákon, podle kterého jsou dřeviny chráněné před poškozováním a ničením, a dále porušila ustanovení, podle kterého je k pokácení dřeviny nezbytné povolení orgánu ochrany přírody," vysvětluje v rozhodnutí referentka odboru ochrany přírody a krajiny magistrátu Jana Zajícová.

Výši ekologické újmy vyčíslil magistrát téměř na 173 tisíc korun.

STROMY VYPADALY JAKO SUCHÉ

„Ze spisu vyplývá, že společnost nevěděla, že je ke kácení náletů a křovin potřeba povolení, navíc stromy vypadaly jako už téměř suché. To není pravda, před přesekáním kořenů šlo o naprosto zdravé a perspektivní stromořadí. Po zásahu společnosti ovšem začalo rychle prosychat a vzhledem ke snížené stabilitě musejí být stromy pokáceny," říká Lukáš Blažej ze spolku Ústecké šrouby, který se věnuje ochraně přírody a krajiny v Ústí nad Labem.

To ovšem společnost odmítá. „Jsme vlastníkem areálu, který byl dlouho neudržován, v současné době se snažíme o jeho postupnou obnovu. Poničení těchto stromů jsme nezpůsobili, v rozhodnutí je mnoho nesrovnalostí, proto s výše uvedenou pokutou nesouhlasíme a podali jsme odvolání," vysvětlila jednatelka společnosti Dana Šusterová důvod, proč se proti pokutě jako společnost odvolali.

„Při určení výše pokuty správní orgán přihlédl k tomu, že právnická osoba ještě před zahájením řízení bezodkladně odstranila výkopový materiál od bází kmenů, čímž napravila část protizákonného jednání. Dosud také firma nebyla za správní delikt stíhána," uvedla Zajícová.