Konkrétně šlo o 5,2 tun betonových ker a 15,98 tun drceného betonu, aniž by toto zařízení bylo k nakládání s odpady podle zákona o odpadech určené.

„Společnost nedisponovala platným souhlasem k provozu zařízení k nakládání s odpady vydávané krajským úřadem. Obviněný předmětné zařízení provozoval minimálně od roku 2013,“ uvedl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí Jaroslav Vacek.