Poslední etapa projektu „Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín“, byla úspěšně dokončená 1. února 2023. Tím se uzavřela celá realizace investiční akce v délce 16,990 km, která probíhala v letech 2020 - 2022.

Povrch komunikace byl kvůli velkému zatížení dopravou v nevyhovujícím stavu, a proto byla provedena rekonstrukce krytu v celém úseku a dále lokální sanace. Investiční akce kraje stála 568 milionů korun, z toho 431 milionů získal Ústecký kraj jako dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem projektu bylo podpořit zkvalitnění dopravní infrastruktury a zlepšit stavebnětechnický stav komunikace. Tím se zvýšila plynulost jízdního provozu, snížila nehodovost a snížila prašnost, což vede k lepšímu životnímu prostředí v lokalitě.

Prvenství v soutěži získala Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov.
Moderní škola 4.0 je chomutovská průmyslovka, rozhodlo se v soutěži

„Součástí stavebních prací byla i kompletní rekonstrukce 50 ks propustků, šesti mostů, osmi opěrných zdí, sanace skalního masivu a zajištění několika svahů, sanace sesuvů a zřízení míst pro přecházení či autobusových zálivů,“ upřesnil Tomáš Rieger, radní pro investice.

Slavnostní přestřižení pásky proběhlo na podzim loňského roku.Slavnostní přestřižení pásky proběhlo na podzim loňského roku.Zdroj: Archiv ÚK

„Řídící orgán IROP schválil ve 3. etapě způsobilé výdaje ve výši přes 189 milionů korun. Dotaci v celkové částce 170 177 573 Kč dostal kraj proplacenou k 1. červnu. Celková dotace pro Ústecký kraj na tento projekt tedy činí 431 milionů korun,“ dodal radní pro regionální rozvoj Michal Kučera.

Zhotovitelem stavby byla „Společnost Starý Šachov-Děčín“, kde EUROVIA CS, a. s. je Společník 1 a SaM silnice a mosty, a. s. je Společník 2. Staveniště bylo předáno zhotoviteli 14. února 2020 a práce dokončeny 30. září 2022.

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu.