Úředníci radnic kontrolují travnaté plochy, zda jsou posekané.

„Podle městské vyhlášky musí majitelé v zastavěném území města zajistit, aby travní porost nepřesáhl výšku třiceti centimetrů, v ostatních částech města musí sekat minimálně dvakrát do roka, do 30. června a 31. srpna," informovala Simona Heymerová, vedoucí odboru životního prostředí ústeckého magistrátu.

„Sekání trávy kontrolujeme, zatím jsme pokuty dávat nemuseli, ale připravujeme upozornění pro firmy, které neposekaly," sdělil tajemník obvodní radnice na Severní Terase Petr Vlasák.

Podobně postupuje i radnice obvodu Město. „S jednou firmou zahájíme řízení o pokutě, ostatní většinou reagovaly na upozornění a posekaly. „Je to podle mě lepší než rozdávání pokut. Sankce problém s neposekanou trávou nevyřeší," uvedl starosta obvodu Kamil Hýbner.

Problémy s neposekanou trávou mají i v obcích. „U nás většina občanů seká trávu pravidelně a nečeká na upozornění. Kontrolujeme hlavně veřejně přístupné plochy, a máme asi tři vlastníky, kteří je zatím neposekali. Všem jsem rozeslala upozornění s výzvou, aby to napravili a budeme s nimi případně dále jednat," řekla Hana Drbalová, úřednice Obecního úřadu v Řehlovicích.