Nová budova má nahradit zdemolovanou porodnici.

Vegetační střecha

Vítězný návrh pochází z dílny společnosti Pelčák a partner, s. r. o. Návrh tvoří vícepodlažní budova do tvaru písmene L. Střecha je navržena jako vegetační a plná zeleně. Budova počítá s tepelnými čerpadly země–voda i s fotovoltaickými panely na střeše a obsahuje inteligentní systém řízení.

Před budovou autor navrhl park vymodelovaný do vln. Podél západní fasády je navržen bazén.

Vítěze vybrala osmičlenná porota z dvaadvaceti návrhů, do druhého kola jich postoupilo pět. „Tato soutěž je co do finančního objemu budoucí stavby jednou z největších v ČR, univerzita proto vynakládá maximální péči, aby byl její průběh řádný a bezproblémový. Jsem velmi rád, že se nám to daří," komentuje výsledky soutěže rektor univerzity Martin Balej.

Na výstavě i na webu

Univerzita teď zahájí jednání s autorem vítězného návrhu. „Univerzita J. E. Purkyně, jakožto zadavatel, nyní zahájí s vítězným uchazečem jednání o zadání zakázky na projektové práce. Výsledkem budou projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a realizační dokumentace, která bude podkladem pro výběr zhotovitele stavby," uvedla mluvčí univerzity Jana Šiková.

Na podzim budou všechny soutěžní návrhy představeny veřejnosti jak fyzicky na výstavě v Ústí nad Labem, tak i elektronicky na webových stránkách UJEP.