„Pro mě je to překvapení. Vím, že se v listopadu o zřízení takové pozice mluvilo, ale pak se po tom slehla zem," podivoval se ústecký architekt Matěj Páral. „Kdyby hledali někoho schopného, určitě by dali vědět České komoře architektů, která by informaci rozeslala. Celé se to zase děje potají," dodal rozhořčeně.

Jaké bude mít budoucí hlavní architekt města kompetence, zatím není úplně jasné, stejně jako počet dosud přihlášených kandidátů. „K probíhajícímu řízení zatím nemáme od tajemníka magistrátu více informací," sdělil Karel Rouč z kanceláře primátora.

Mezi Ústečany se začalo spekulovat o tom, že by novým městským architektem mohl být autor kontroverzní hotelové přístavby Větruše Jan Kallmünzer. Ten to však popřel. „Podmínkou řízení je titul architekt, ten já nemám, jsem pouze inženýr," stručně vysvětlil Kallmünzer. Podle něj je však zřízení takové pozice dobrý nápad.

„Důležité především bude, aby to byl člověk, který si dokáže vydobýt jistý politický vliv, aby řešení vhodná pro město uměl prosadit. Trend je dnes spíš takový, že územní plán se přizpůsobuje investorům a zájmovým skupinám," dodal.

O funkci prozatím jen uvažuje architekt Zdeněk Halík. „Zatím se rozhoduji. Potíž vidím ve vymezení kompetencí. Pokud by měl být architekt jen značně podřízená figura, loutka uplatňující politickou vůli, pak není nutné hledat někoho s vysokou odborností," vyjádřil se autor návrhů mnohých ústeckých občanských staveb.

Podobný názor na funkci, po které Ústečané už roky volají, sdílí i akademický architekt Michal Gabriel. „Potíž je, že taková funkce nemá oporu v zákonech a může se snadno zvrhnout v nebezpečnou věc. Může se stát zdrojem kšeftů pro někoho, kdo bude stavět na přání nejrůznějších bossů," varoval Gabriel.

Podle něj město udělalo chybu, když před samotným výběrovým řízením nepřistoupilo k diskuzi s veřejností, ale i s architekty samotnými. „Čekal jsem, že budeme já i moji kolegové přizváni k setkání s politiky, kde se vymezí, jakým způsobem bude architekt ve městě fungovat. To se nestalo. O tom, že výběrové řízení už probíhá, jsem dosud ani nevěděl," přiznal Deníku architekt Gabriel.