Přihlašování do šestého ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku 2016 začalo. Každý rok jsou takto oceňovány a za svoji záslužnou činnost odměňovány jednotky a sbory dobrovolných hasičů za profesionálně provedené zásahy nebo preventivní činnost a práci s mládeží.

FINANČNÍ A VĚCNÉ CENY

Finalisté vedle ocenění obdrží také finanční a věcné ceny na podporu jejich hasičské činnosti. Přihlašování končí 15. července.

Hlasovat bude opět veřejnost. Šestý ročník zahajuje další etapu a přináší několik příjemných a pozitivních novinek. Díky podpoře partnerů ankety je celková výše finančních darů navýšena o rovných 500 000 korun. Celkově tak finalisté na prvních až třetích místech obdrží 1 750 000 Kč.

Dále obdrží věcné ceny v minimální hodnotě 600 000 Kč. Nově budou moci jednotky a sbory do ankety nominovat či přihlásit i třetí strany. V případě jednotek to budou zástupci jejich zřizovatele a u sborů zástupci jejich krajských organizací.

„Cílem změny je pomoci těm, kteří si to za svoji činnost zaslouží, ale nepovažují ji za nijak výjimečnou", řekl Miloš Svoboda, předseda odborné poroty ankety.

ANKETA MÁ DVĚ KATEGORIE

Posláním ankety nadále zůstává ocenění a prezentace činnosti dobrovolných hasičů veřejností, která si jejich přítomnost a neocenitelný přínos uvědomuje často až v okamžiku, kdy ji ona sama nebo její blízcí potřebují.

Anketa má dvě kategorie. První je určena pro JSDHO (jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí) a druhá pro SDH (Sbory dobrovolných hasičů) nebo HS (hasičské sbory). Území České republiky je rozděleno do pěti srovnatelných oblastí.

Celkem bude v závěru roku oceněno 15 JSDHO a 15 SDH nebo HS. Posuzovaným obdobím činnosti je 1. červenec 2015 až 30. červen 2016.