Nová celostátní soutěž, ve které studenti museli prokázat znalosti z maxiřady oblastí, vzdělává děti, mládež a jejich prostřednictvím i dospělé v požární ochraně, civilní obraně, ochraně obyvatel, bezpečnostní problematice státní, soukromé i bankovní, v krizových situacích, zdravotní problematice, systému zdravotnictví, zdravotním pojištění, pojištění osob a majetku, základech první pomoci, v právech a povinnostech občanů, při živelné pohromě, průmyslové havárii, kyberšikaně či komunikaci se státem za pomoci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a celé řady dalších odborníků a institucí.

Finále se konalo v historickém areálu Emauzy v Praze a naši studenti museli nejdříve obstát v jednom ze dvou semifinálových kol, ve kterých každý kraj reprezentovalo pouze jedno družstvo jako vítěz kola krajského.

Do dramatického finále postoupila z každého semifinále pouze dvě družstva.

O vítězství našich studentů rozhodly nejenom jejich skvělé znalosti, ale i počítačová zdatnost při odpovídání, jelikož v případě správných odpovědí rozhodoval i čas.

Děkujeme žákům a kolegyni Haně Hejdukové (vedoucí týmu) za reprezentaci školy a hlavně Ústeckého kraje.

Jaroslav Mareš, ředitel školy