Celkem 13 linek MHD ovlivní oprava silnice na ústeckém sídlišti Severní Terasa. Některé z nich musejí být v toto úseku zcela zrušeny. Úsek ulice Mezní mezi křižovatkami s ulicemi Maková (zastávka MHD Mírová) a Větrná (zastávka MHD Větrná) si už o opravu říkal, povrch je zvlněný a již mnohokrát záplatovaný. Hotovo má být v půlce června.

V průběhu stavebních prací dojde k zúžení komunikace vždy na jeden jízdní směr. Ten je pro standardní trolejbusy nepoužitelný. Dopravní podnik by mohl nasadit parciální trolejbusy, které jsou schopny jezdit část trasy na baterie. Nicméně kvůli uzavření mostu dr. Edvarda Beneše pro cokoli většího, než jsou osobní automobily, jsou skoro všechny nasazeny na linkách na Střekov. Část trolejbusových linek je proto v těchto místech zrušena.

U autobusů obecně platí, že vynechávají zastávku Mírová. Osobní doprava je vedena okolo sídliště. Do ulic Herecká, Werichova, Voskovcova, Burianova, Marvanova, Na Ovčárně a Větrná se bude možné dostat z ulice Mezní ve směru od ulice Sociální péče (u čerpací stanice Shell). Do ulic Maková, Stavbařů, Šípková a Zvonková pak z druhé strany ulice Mezní od okružní křižovatky s ulicí Krušnohorskou (u Albertu).

Všechny změny v MHD

Platí od 3. dubna do odvolání, očekává se, že po dobu 10 týdnů (do 12. června 2023).

Na trolejbusových linkách číslo 43 a 55 bude zavedena celotýdenně náhradní autobusová doprava.

Bude zrušena zastávka Mírová ve směru na Stavbařů a posunuta zastávka Mírová ve směru Větrná do výstupní zastávky linek 2, 7, 55 (u Severotisku).

Změny na linkách:

Linky 2, 7 – zrušena nástupní zastávka Mírová – náhradní zastávka je Stavbařů.

Linka 5 – zrušena zastávka Mírová ve směru do Krásného Března – náhradní zastávky jsou Stavbařů nebo Větrná.

Linka 43 – zrušena zastávka Mírová ve směru na Dobětice – náhradní zastávky jsou Stavbařů nebo Větrná. Zaveden nový spoj s odjezdem ve 22:47 hod. ze zastávky Severní Terasa.

Linka 51 – od zastávky Divadlo obousměrně přesměrována na Klíše lázně, v úseku Hraničář – Mírová je linka zrušena.

Linka 53 – zrušena.

Linka 54 – upraveny odjezdy nízkopodlažních spojů.

Linka 55 – nahrazuje v úseku Divadlo – Severní Terasa dopravu i za linky 51, 53. Interval na lince ve špičce 7–8 minut, v pracovní den dopoledne 10 minut, večer 15 minut. O víkendech ráno a večer je interval 15 minut, přes den pak 10 minut. Všechny spoje jsou vedeny až na konečnou Severní Terasa. Zastávka Mírová je ve směru do centra zrušena – náhradní zastávky jsou Stavbařů nebo Větrná. V úseku Divadlo – Žežická jede linka beze změny. Na lince je v celé trase zavedena náhradní autobusová doprava.

Linka 56 – upraven jízdní řád.

Linka 58 – jede pouze v úseku Skalka – Divadlo, v úseku Divadlo – Klíše lázně je linka nahrazena provozem přesměrované linky 51.

Linka 59 – zrušena.

Linka 60 – zrušeny nástupní a výstupní zastávky Mírová – náhradní zastávka je Větrná. V úseku Větrná – Mírová je linka mimo provoz.

Linka 61 – nahrazuje zrušenou linku 53 v úseku Divadlo – Dobětice točna. Linka v úseku Stříbrnická – Severní Terasa je zrušena.