V praxi bude vypadat tak, že na dané zastávce bude nástup do vozidla možný pouze předními dveřmi. U těch kontroloři, složení z revizorů podniku a strážníků, provedou rychlou kontrolu jízdenek, dohlédnou i na to, aby si cestující při vstupu jízdenku koupili, případně ji řádně označili ve strojku. Stejná kontrola bude zajištěna i na následující zastávce, aby byla co nejefektivnější. Kontrola týmů bude poté pokračovat i v samotných busech.