Městský obvod se potýká s řadou problémů, které zesílí s uzavřením Benešova mostu - nejhorší je dopravní, znát je už nyní, máte nějaký krizový scénář pro případ dopravních kolapsů, jak bude vypadat?
Řešení dopravní situace není přímo v gesci MO Střekov, nicméně je naším prioritním zájmem, aby dopady budoucích omezení provozu byly pro občany co nejméně bolestivé. Investor, ve spolupráci s krajským úřadem a magistrátem připravil rozsáhlý soubor dopravně informačních opatření, která vejdou v platnost se zahájením rekonstrukce mostu Dr. Beneše. Tato opatření jsou zajištěna v širších vztazích dopravy, tedy ne jen ze směru Střekov – centrum města. Jedná se o rozsáhlý soubor nejen dopravních značek, ale i naváděcích pruhů, vodících kolejnic, reakčních semaforů apod. O žádném krizovém scénáři v tuto chvíli tedy nelze hovořit, avšak je zajištěna přednostní součinnost PČR pro případné řešení jednotlivých aktuálně vzniklých dopravních situací.

close Starosta Střekova Pavel Peterka (2024) info Zdroj: Se souhlasem Pavla Peterky zoom_in Starosta Střekova Pavel Peterka (2024)

Podařilo se vám vyjednat nějakou alternativu v případě ucpání mostu, nebo nezbude, než chodit po dočasné lávce?
Alternativní cesta pro pěší, případně cyklisty vedoucí kola je již nyní možná i přes lávku na železničním mostě, která projde opravou do konce října. Ta však není bezbariérová, neboť parametry vstupu na lávku na střekovské straně to nedovolují. Plně bezbariérová provizorní lávka by měla být dokončena letos, první listopadový týden. Pro automobilovou dopravu mnoho možností není, snad jen přívoz Velké Březno. V širších dopravních vztazích pak pouze most v Děčíně, pro cesty směr Německo, anebo Litoměřice pro směr cesty na Prahu. Je důležité také zmínit, že ve spolupráci s magistrátem připravujeme odstavné parkoviště na bývalém hřišti u Mariánského mostu, kde bude možné bezplatně odstavit automobil a pokračovat pěší trasou přes řeku Labe směr centrum.

Jaký bude během rekonstrukce mostu režim na Střekovském nábřeží, které patří k nejoblíbenějším procházkovým místům v obvodu pro cyklisty, pejskaře, in-line  a další?
Již dnes cyklisté na Labské cyklostezce narazí na uzavírku, která souvisí se zahájením prací na dočasné lávce, a jsou dopravním značením vyvedeni na objízdnou trasu za budovami soudu. V tomto nedojde k žádnému dalšímu dramatickému omezení provozu na nábřeží, ale musíme respektovat, že samotná rekonstrukce mostu vyžaduje tzv. zařízení staveniště, tedy prostor pro zajištění nejen stavby samotné, ale i bezpečnosti občanů. Nakolik bude tento zábor rozsáhlý ukáže až čas, ale máme příslib investora, že bude zabrán opravdu jen nezbytně nutný prostor v okolí Benešova mostu. Věříme, že občané tuto skutečnost pochopí.

Další evergreenem jsou samozřejmě ty nejvíc rozbité silnice: jak to vypadá s Žukovovou a především s Novoveskou, kde svah ohrožuje samotnou existenci silnice, kde stále není vidu po nějakých intenzivnějších pracích?
Od magistrátu máme informace, že by měla být v nejbližší době podána žádost o stavební povolení na rekonstrukci ul. Žukovova, a co se týče silnice v ulici Novoveská, tak zde proběhl výběr zhotovitele opravy části vozovky, která by měla být realizována do konce letošního roku.

Samozřejmě, velmi by každého Střekovana zajímalo, kam se pohnula stavba Lidlu naproti místní radnici, jelikož to dle zarostlé plochy vypadá, že investor se spíš bude věnovat výrobě sena pro domácí mazlíky než stavbě?
Dle nám dostupných informací je celá záležitost budoucí výstavby obchodního centra na Střekově stále v běhu a v současné době probíhá zpracování územní studie, na základě které bude moci být požádáno o stavební povolení. Věříme, že investor provádí veškeré nezbytné kroky k úspěšné realizaci budoucí stavby.

No jak to vypadá s lékárnou, ta samozřejmě také patří mezi ty nejvíc diskutované připomínky?
Absentující lékárna je také dlouhodobě tématem vedení Střekova, včetně mnohých jednání i příslibů potencionálních provozovatelů, která bohužel nevedla ke zdárnému konci a byla vždy odmítnuta ze strany provozovatelů lékáren. Nyní pevně věříme příslibům investora budoucího obchodního centra na Střekově, jehož součástí by mimo jiné lékárna měla být.

Jaké investice vůbec letos Střekov čekají, které jsou asi tak nejvýhodnější?
Pro letošní rok je v přípravě anebo realizace mnoho projektů v řádu několika milionů korun. Z oprav chodníků mohu uvést např. chodník v ul. Sebuzínská v Brné, propojku z ulice Žukovova na Střekovské nábřeží, anebo opravu významné částí chodníků v ulici Novoveská, dále již proběhla oprava části spojky chodníku Na Hřebence. Do rekonstrukce herních prvků, případně oprav na hřištích a sportovištích míří v letošním roce téměř jeden milion korun. Další milion korun je vyhrazen na záchytné systémy pro kontejnery na odpad. Z projektů participativního rozpočtu nelze nezmínit novou pergolu či oplocení hřiště v Olšinkách, dokončena byla také vyhlídka A. Tcherneye ve Svádově. Milovníci psů jistě ocení nový psí park, jehož oplocení bude realizováno v letošním roce v parku pod městských hřbitovem.

Co kaple v Sebuzíně, hovořili jste o tom, že ji chcete postupně opravit?Kaple v Sebuzíně letos dominuje opravám památek v našem obvodu. Dokončili jsme odvodnění a bude následovat odkrytí podlahy a omítek coby příprava na sanaci v příštím roce. Spolu se jmenovanými investicemi patří k nejvýznamnějším projektům letošního roku. Samozřejmě máme vyhrazené dostatečné finanční prostředky pro uspokojení potřeb obvodu, jako jsou běžné opravy mobiliáře a další.

Mohlo by vás zajímat: Výstupní ulicí už to jde i nahoru, dopravu řídí semafor. Jak to v místě vypadá?

Výstupní ulice prochází obsáhlou rekonstrukcí. | Video: Deník/Jan Pechánek