„Věřím, že se po uvolnění bezpečnostních opatření podaří zorganizovat během letní sezony jinou zajímavou akci pro naše příznivce. V průběhu letošního roku pracujeme na mnoha místech okolo jezera, abychom co nejvíce zpříjemnili sportování a pobyt lidí u vody,“ uvedl Walter Fiedler, ředitel Palivového kombinátu Ústí, který oblast jezera spravuje.

U jezera Milada nadále probíhá intenzivní stavební činnost v souvislosti s budováním inženýrských sítí, výstavbou páteřního asfaltového „Tuchomyšlského“ okruhu a rekonstrukcí koryta Modlanského potoka. První etapy prací budou dokončeny již před letními prázdninami. „Stále se zde však pohybuje velké množství stavební techniky, a to i u odstavných ploch Trmice a 5. květen, kde jsou budovány inženýrské sítě. Je tedy nezbytné dbát při pobytu v této lokalitě opatrnosti a respektovat dočasné uzavírky komunikací,“ upozorňuje Palivový kombinát Ústí.