Sportovní, výtvarné a vědomostní soutěže na celkem 26 stanovištích přilákaly stovky dětí a jejich rodičů. Za určitý počet splněných úkolů a nasbíraných razítek byla pro soutěžící připravena odměna v podobě buřtu na opečení či občerstvení. To mohli hosté sníst u sledování tanečních vystoupení kroužků DDM.

Nechyběly ani skákací hrady či slavnostní zahájení provozu u nových herních prvků.